ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ

Автор:

Гавриленко Неля Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Кулич Я.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено стан розвитку фармацевтичної галузі та її значення для економіки країни. Визначено провідну роль фармації у світових інноваційних та інвестиційних процесах. Проаналізовано соціальні особливості фармацевтичного ринку.

Ключові слова:

фармацевтична галузь, фармацевтичний ринок, інвестиції, соціально-економічна функція

Список використаних джерел:

  1. Офіційний сайт онлайн-газети «Щотижневик Аптека» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/288827.

  2. Силивончик А.В. Де фармація / А. В.Силивончик // Бізнес. – 2012. – № 6. – С. 66–67.

  3. Тищенко А.Н. Социально-экономическое значение и характерные черты фармации / А. Н. Тищенко, А. В. Доровский // Світова економіка та міжнародні відносини. – 2013. – № 3. – С. 13–20.

  4. Чорноротов О.Оглядфармацевтичного ринку України за 2013 рік [Електронний ресурс]/ О. Чорноротов. – Режим доступу: http://pharma.net.ua/oglyad-farmacevtichnogo-rinku-ukra%D1%97ni-za-2013-rik.

  5. Чорноротов О. Фармацевтичний ринок України[Електронний ресурс] / О.Чорноротов.– Режим доступу : http://www.credit-rating.ua.

  6. Dolgin E. Big pharma moves from “blockbusters” to “nichebusters” // Nat.Med. – 2010. – Vol. 16 (8). – P. 837.

  7. High tech sector in Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tendensoresund.org/en/industry/economic-growth-by-industry.

Завантажити