МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор:

Забаштанський Максим Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Побудовано систему показників оцінювання ефективності концесійної діяльності. Досліджено процес оцінювання ефективності концесійної діяльності та визначено ключові принципи його реалізації. На основі визначення ключових показників оцінювання ефективності концесійної діяльності, що впливають безпосередньо на прийняття рішення щодо її організації, визначено проблеми та перспективи її поширення на території України.

Ключові слова:

концесія, концесійна діяльність, ефективність концесійної діяльності, показники оцінки ефективності концесійної діяльності

Список використаних джерел:

  1. Білик М. Д. Управління фінансами державних підприємств / М. Д. Білик. – К.: Знання, 1999. – 312 с.

  2. Гайко Є. Ю. Комплексна методика оцінки економічної ефективності концесійних проектів у сфері комунальної інфраструктури/ Є. Ю. Гайко // Коммунальное хозяйство городов. Серия: Экономические науки. – 2007. –Вип. 78. – С. 54–63.

  3. Длугопольський О. В. Теорія економіки державного сектора : навч. посіб. / О. В. Длугопольський. – К. : Професіонал, 2007. – 592 с.

  4. Малий І. Й. Економіка державного сектора : навч. посіб. / І. Й. Малий, М. К. Галабурда. – К. : КНЕУ, 2007. – 280 с.

  5. Фінансовий механізм структурної модернізації економіки України : монографія / [С. В. Онишко та ін.] ; за заг. ред. С. В. Онишко, В. П. Унинець-Ходаківської. – Ірпінь : [б. в.], 2013. – 604 с.

Завантажити