ЗАКОНИ ТЕРМОДИНАМІКИ У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Коваленко Ю.М., Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто питання використання різних наукових напрямів на суміжжі природничих наук, що пояснюється прагненням дати характеристику сучасним процесам, що відбуваються на ринках капіталу. Досліджено можливості успішного застосування методу аналогій у фінансових процесах. Адаптовано закони термодинаміки до функціонування фінансового сектору економіки. Проаналізовано нагромадження та фінансові зобов’язання в економці України та її інституційних секторах. Розкрито сутність фінансової турбулентності. Доведено необхідність включення до парадигми дослідження сучасного фінансового сектору інституційної теорії, що дозволить забезпечити подальше взаємопроникнення наук і сприяти подальшому розвитку фінансового сектору в умовах глобальних зрушень.

Ключові слова:

фінансовий сектор, термодинаміка, фінансові активи, фінансові зобов’язання, нагромадження, турбулентність

Список використаних джерел:

 1. Горбунов Е. А. Теоретические основы финансовых транспортно-кинетических процессов а экономике: [монография] / Е. А.Горбунов. – Калуга: Манускрипт, 2005. – 126 с.

 2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www.ukrstat.gov.ua.

 3. Зимовець В. В. Державна фінансова політика економічного розвитку: [монографія] / В. В. Зимовець. – К.: НАН України, Ін-т екон. та прогнозув., 2010. – 356 с.

 4. Краузе А. Экономика как необратимая (нереверсивная) термодинамическая система [Электронный ресурс]/ А. Краузе, Р. Райхлин. – Режим доступа : http://raikhlin.co.il/myrusbook/chapter14/Krause.htm.

 5. Мандельброт Б. (Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах / Б. Мандельброт, Р. Л. Хадсон ; пер. с англ. – М.: Вильямс, 2006. – 400 с.

 6. Мантенья Р. Введение в эконофизику: корреляция и сложность в финансах / Р. Мантенья, Г. Стенли ; пер. с англ. – М.: Либроком, 2009. – 195 с.

 7. Финансовая термодинамика: новые подходы к исследованию мировой финансовой системы / Н. Г. Кузнецов, К. В. Кочмола, Ю. С. Евлахова, Н. В. Кошель // Финансовые исследования. – 2010. – № 3. – С. 3–9.

 8. Krugman P. How Did Economists Get It So Wrong [Електронний ресурс] / P. Krugman. – Режим доступу: http://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html?pagewanted=all.

 9. Lo E. Risk Management for Hedge Funds: Introduction and Overview / E. Lo // Financial Analysts Journal. – 2005. – November-December. – P. 16–33.

 10. System of National Accounts 2008–2008 SNA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp.

 11. Taleb N.N.Antifragile: Things That Gain from Disorder / N. N.Taleb. – NewYork:Random House, 2012. – 713 р.

 12. Wessel D. Lessons Frothed Housing Bubble [Електронний ресурс] / D. Wessel // Wall Street Journal. – 2008. – May, 28. – Режим доступу: http://online.wsj.com/article/capital.html.

Завантажити