ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Автор:

Мельник П.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено роль, значення та особливості інформаційного забезпечення фінансів підприємства, подано пропозиції щодо конкретизації цієї діяльності при застосуванні нових інформаційних технологій.

Ключові слова:

інформаційна система, інформаційні технології, фінансово-господарські операції, фінансові результати, фінансове планування

Список використаних джерел:

 1. Алексєєв А.А. Фінансово-економічні експертні системи :навч. посіб. / А. А. Алексєєв. – К. : Скарби, 2004. – 208 с.

 2. Асеев Г.Г. Электронный документооборот / Г. Г. Асеев. – К. : Кондор, 2007. – 498 с.

 3. Грайворонський М.В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем / М. В. Грайворонський. – К. : ВНV, 2009. – 607 c.

 4. Емельянов С.Л. Информатика и информационные технологии / С. Л. Емельянов. – Х. : Бурун Книга, 2007. – 357 с.

 5. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. – К. : Каравела, 2007. – 639 с.

 6. Інформаційні системи і технології в економіці : посібник / за ред. В. С. Пономаренка. – К. : Академія, 2002. – 544 с.

 7. Олексюк О.С. Методи і системи прийняття фінансових рішень : підручник / О. С. Олексюк. – Тернопіль : ДП ТВПК «Збруч», 2001. – 353 с.

 8. Рогач І.Ф.Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах : навч. посіб. / І. Ф. Рогач, М. А. Сендзюк, В. А. Антонюк.– К. : КНЕУ, 2001. – 240 с.

 9. Хоменко Л.Г. Електронна інформаційна цивілізація: досвід розбудови в Україні / Л. Г. Хоменко. – К. : БІЗОН, 2004. – 201 с.

 10. KalloniatisChristos. Modern Information Systems. – N.Y. : In Tech, 2012. – 166 p.

 11. Dener, Cem; Watkins, Joanna; William. Financials Management Information Systems. – Washington : World Bank, cop. 2011. – 153 p.

Завантажити