ШАХРАЙСТВО В АВТОТРАНСПОРТНОМУ СТРАХУВАННІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВИКА

Автор:

Кравчук Ганна Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Сокіл Л.М., Український інститут розвитку фондового ринку, м. Київ, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Сформовано системний підхід до визначення джерел та напрямків ймовірних шахрайських дій страховиків у автотранспортному страхуванні, які призводять до зниження рівня фінансової безпеки і втрати фінансової стійкості. Проведене дослідження свідчить про збільшення рівня недовіри страхувальників до дій страховиків через неякісне здійснення страхових виплат.

Ключові слова:

страхування, страховик, страхувальник, шахрайство, автотранспортне страхування, страховий поліс, аутсорсинг, ризик, безпека

Список використаних джерел:

 1. Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху: кол. моногр. / О. М. Залетов, О. В. Кнейслер, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко та ін.; наук. ред. та кер. кол. авт. канд. екон. наук О. М. Залетов. – К. : Міжнародна агенція “BeeZone”, 2012. – 508 с.

 2. Візиров Б. Проблеми обов’язкового автострахування та стратегічні напрямки розвитку ринку [Електронний ресурс] / Б. Візиров // Презентація на Загальних зборах членів МТСБУ. – К.,2012. – Режим доступу: www.mtsbu.kiev.ua.

 3. Недоризанюк Т. Уровень корпоративного мошенничества в Украине – один из самых высоких в мире [Электронный ресурс] / Т. Недоризанюк // Дело. – 2010. – 20 мая (№ 80). – Режим доступа : http://delo.ua/business/uroven-korporativnogo-moshenni-140598/.

 4. Салайчук О. Шахрайство та протидія йому в автострахуванні [Електронний ресурс] / О. Салайчук.– Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat.

 5. Тищенко Д. Шахрайство на страховому ринку /Д. Тищенко // Страхова справа. – 2012. – № 2 (46). – С. 46–47.

 6. Жабинець О. Боротьба з шахрайством у страховій діяльності: стан, досвід, перспективи / О. Жабинець // Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: стан і перспективи : матеріали Міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції (Львів, 13–14 травня 2005 р.). – Львів, 2005. – С. 112–113.

 7. Андрущенко Л. В. Страхове шахрайство при здійсненні експортно-імпортних операцій / Л. В. Андрущенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2007. – № 16. – С. 251–257.

 8. Insurance cheats feel the heat – value of fraudulent claims uncovered by insurers hits record level [Електроннийресурс]. – Режимдоступу : https://www.abi.org.uk/News/News-releases/2014/05/Insurance.

 9. Motor Insurance Fraud – All Circuits [Електроннийресурс]. – Режимдоступу : http://www.chambersandpartners.com.

 10. Protection Against Auto Insurance Fraud [Електроннийресурс]. – Режимдоступу : http://www.dmv.org/insurance/protection-against-auto-insurance-fraud.php.

 11. Insurance fraud affects 'everyone' [Електроннийресурс]. – Режимдоступу :http://articles.baltimoresun.com.

Завантажити