АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Автор:

Никонович Марина Олексіївна, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Барабаш Наталія Степанівна, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено окремі питання процедурного забезпечення аудиту розрахунків з оплати праці, які належать до зон підвищеного контрольного ризику,визначений зв’язок між цілями аудиту, системою внутрішнього контролю клієнта й аудиторськими процедурами,наведено приклади процедур, які можуть бути використані для виявлення ознак шахрайства при здійсненні операцій з оплати праці.

Ключові слова:

аудит, оплата праці, цілі аудиту, процедури контролю, процедури перевірки по суті, типи шахрайства

Список використаних джерел:

1. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг / [пер. з англ. О. Л. Ольховікова, О. В. Селезньов, Т. Ц. Шарашидзе]. –К.: МФБ, АПУ, 2012.– Ч. 1. – 1017 с. ; Ч. 2. – 364 с.

2. Проскуріна Н.М. Процедурне забезпечення аудиту. Теорія та практика: монографія / Н. М. Проскуріна. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2011.– 739 с.

Завантажити