ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Автор:

Ільчук Валерій Петрович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Базилюк А.В., Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Хоменко Інна Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто організаційно-економічні основи розвитку пасажирських перевезень, що дозволить консолідувати зусилля і координувати дії всіх учасників процесу пасажирських перевезень. За результатами дослідження визначено напрямки вдосконалення транспортної системи міста.

Ключові слова:

транспортна система, реформування, пасажирські перевезення

Список використаних джерел:

1. Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире. Время действовать / Всемирная организация здравоохранения. – М. : Весь мир, 2009. – 298 с.

2. Кір’янов О.Ф. Cистема автоматизованого планування розвізних маршрутів / О. Ф. Кір’янов, А. О. Коробов, О. О. Мезенцев // Вісник КДПУ. – 2006. – № 5(40),ч. 1. – С. 94–97.

3. Козлов П.А. Оптимизация структуры транспортных потоков в динамике при приоритете потребителей / П. А. Козлов, С. П. Миловидов // Экономика и математические методы. – 1982. –Т. ХVIII, вып.3. – C. 521–531.

4.Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід : монографія / [Ільчук В.П., Панченко О.І., Шишкіна О.В., Тарасенко А.В. та ін.] ; за наук. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЦНТІ, 2014. – 870 с.

5. Лобанов Е. М. Транспортная планировка городов / Е. М.Лобанов. – М.: Транспорт, 1988. – 264 с.

6. Сафронов Э. А. Транспортные системы городов и регионов: учебное пособие / Э. А. Сафронов. – М., 2005. – 272 с.

7. Транспортні технології в системах логістики / [М.Ф.Дмитриченко, П.Р. Левковець, А. М. Ткаченко та ін.]. – К.: Інформавтодор, 2007. – 676 с.

8. Шинкаренко В. Г. Управление конкурентностью предприятий / В. Г. Шинкаренко, А. С. Бондаренко. – X.: ХГАДУ, 2003. – 87с.

9. Шинкаренко В.Г. Управление результатами деятельности автотранспортных предприятий / В. Г. Шинкаренко, О. Н. Криворучко. – X.: ХГАДУ, 1999. – 312с.

Завантажити