АКТИВІЗАЦІЯ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор:

Бутко Микола Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Попело Ольга Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Узназова Альона Дмитрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено світовий досвід розвитку венчурного підприємництва. Проаналізовано фактори, що перешкоджають розвитку венчурного підприємництва в Україні. Розкрито класифікацію венчурного фінансування: стартові інвестиції (передстартове фінансування, стартове фінансування), фінансування певної операції та фінансування розвитку (фінансування початкової та наступної стадії). Проаналізовано взаємозв’язок між суб’єктами венчурного інвестування. Розкрито особливості венчурного фінансування. Доведено, що венчурне фінансування має стати каталізатором подальшого розвитку інноваційної діяльності в Україні.

Ключові слова:

венчурне підприємництво, венчурне фінансування, венчурний капітал, венчурне інвестування, ризиковий капітал, венчурний бізнес, інноваційна діяльність

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)