УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ТРАНСФЕРНОЇ ПОЛІТИКИ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Куйбіда Степан Васильович, Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано сучасні тенденції та закономірності розвитку трансферу технологій в Україні. Визначено інструменти, за допомогоюякихздійснюєтьсядержавнаполітикарегулюванняінноваційноїдіяльності та трансферу технологій. Досліджено перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні та впливу на ці процеси державної структурної політики.

Ключові слова:

трансфер, технології, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, інновації, інноваційний розвиток

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)