ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ

Автор:

Конакова Катерина Миколаївна, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Метою статті є обґрунтування змісту, факторів впливу на інвестиційну привабливість з метою вибору оптимальних напрямів її зростання, що пов’язано з неоднозначністю трактування поняття «інвестиційна привабливість» та факторів впливу на неї. Розглянуто наукові підходи до визначення змісту інвестиційної привабливості. Визначено системоутворюючу ознаку при трактуванні вченими інвестиційної привабливості. Класифіковані такі фактори впливу на інвестиційну привабливість, як економічні, ресурсні, інноваційні, соціальні. У структурі кожного фактору виділені індикатори, за якими можна здійснити оцінку впливу на інвестиційну привабливість національної економіки. Обґрунтовано необхідність впровадження заходів на рівні держави з підвищення інвестиційної привабливості.

Ключові слова:

інвестиційна привабливість, фактори інвестиційної привабливості, інноваційні, соціальні, ресурсні, економічні фактори інвестиційної привабливості

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)