ПОНЯТТЯ СТРУКТУРИ І СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор:

Ходжаян Алла Рубенівна, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено поняття структури і визначено сутнісні характеристики понятійного апарату теорії економічної структури. З позицій системно-структурного підходу охарактеризовано принципи дослідження організації і розвитку економічної системи, серед яких принцип цілісності, системності, структурності, ієрархічності. Запропоновано доповнити основні методологічні принципи дослідження структури економіки принципом стійкості для відображення особливостей її динаміки в умовах негативних впливів зовнішнього середовища, відповідно до якого виокремлюють стійкі та нестійкі економічні структури. Охарактеризовано структуру економіки як складного поліструктурного утворення. Сформульовано концептуальні підходи до структурування економіки.

Ключові слова:

принципи системно-структурного підходу, галузева структура, технологічна структура, відтворювальні пропорції, структурні трансформації

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)