ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

УДК:656.621/.626

DOI:10.25140/2411-5215-2018-2(14)-41-48

Автор:

Партола Андрій Ігорович, Державний університет інфраструктури та технологій (вул. Івана Огієнка, 19, м. Київ, 02000, Україна).

Мова статті: англійська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню умов функціонування підприємств водного транспорту України та виявленню бар’єрів для його ефективного розвитку. Здійснено класифікацію всіх проблем за такими групами, як природні, технічні, політичні та економічні. Проаналізовано причини високої собівартості річкових перевезень, низького рівня інфраструктури та невідповідності законодавчої бази сучасним вимогам. Проведено порівняння підходів до вирішення виділених проблем в Україні та країнах ЄС. Окреслено стратегічні напрями розвитку підприємств внутрішніх водних перевезень України в умовах європейської інтеграції.

Ключові слова:

річковий транспорт; європейська інтеграція; вантажні перевезення; збори за річкові перевезення.

Список використаних джерел:

1. Революция на воде: как Украине заработать на реках. URL: https://www.segodnya.ua/economics/transport/revolyuciya-na-vode-kak-ukraine-zarabotat-na-rekah-1136749.html.

2. Міністерство інфраструктури України: офіційний сайт. URL: http://mtu.gov.ua.

3. Від Горішніх Плавнів і далі. Стан річкового транспорту в Україні. URL: http://zerkalo.mk.ua/novini/vid-gorishnix-plavniv-i-dali-stan-richkovogo-transportu-v-ukra%D1%97ni.html.

4. Следзь С. Україна не потребує корупційних законів для відродження річкового. Дзеркало тижня. 2017. 1 грудня.

5. Іванов С. В. Транспортно-логістичні кластери в контексті розвитку транспортної системи України та окремо взятого економічного району. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1 (51). С. 15-22.

6. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat.

7. Транспорт і зв'язок України. 2016 / відп. за вип. О. О. Кармазіна. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 175 с.

8. Нибулон. URL: http//forbes.ua/company/709.

9. Про схвалення Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії про відкриття міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон для поромного, пасажирського та вантажного сполучення між населеними пунктами Орлівка (Україна) – Ісакча (Румунія): Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 р. № 1129-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/247770784.

10. Поромну переправу між Україною і Румунією планують відкрити у вересні. URL: https://zik.ua/news/2018/04/26/poromnu_perepravu_mizh_ukrainoyu_i_rumuniieyu_planuyut_vidkryty_u_veresni_1313285

11. Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 № 232/94-ВР (зі змінами та доповненнями від 23 грудня 2015 року № 901-VIII). URL: zakon.rada.gov.ua/go/232/94-вр.

12. Паливода О. М., Плаван В. П. Оцінювання синергетичного ефекту формування кластерних організаційних структур. Eкономічний часопис-ХХI. 2016. № 158 (3-4(2)). С. 48–51.

13. Паливода О. М. Підходи до формування кластерної інфраструктури в країнах Європейського Союзу. Водний транспорт: зб. наук. праць. 2016. Вип. 2 (25). С. 109–115.

Завантажити