АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

УДК:330.15-047.44:332.1(477)

DOI:10.25140/2411-5215-2018-2(14)-64-83

Автор:

Попело Ольга Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті проаналізовано ресурсний потенціал регіонів України. Проведено ранжування регіонів України за такими показниками, як валовий регіональний продукт, обсяг реалізованої промислової продукції, виробництво продукції сільського господарства, обсяг реалізованих послуг різним споживачам, роздрібний товарооборот, наявний дохід та витрати населення, обсяги експорту й імпорту та використання паливно-енергетичний ресурсів у розрахунку на одну особу населення. Наведено рейтингову оцінку динамічних змін цих показників та проведено групування регіонів України, у результаті чого виявлено регіони-лідери, перспективні регіони, проміжні регіони та регіони-аутсайдери.

Ключові слова:

ресурсний потенціал; продуктивні сили; регіон; модернізація; глобалізація.

Список використаних джерел:

1. Статистичний збірник «Регіони України» 2010. Частина І / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2010. 368 с.

2. Статистичний збірник «Регіони України» 2010. Частина ІІ / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2010. 805 с.

3. Статистичний збірник «Регіони України» 2011. Частина І / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2011. 358 с.

4. Статистичний збірник «Регіони України» 2011. Частина ІІ / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2011. 783 с.

5. Статистичний збірник «Регіони України» 2012. Частина І / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2012. 310 с.

6. Статистичний збірник «Регіони України» 2012. Частина ІІ / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2012. 801 с.

7. Статистичний збірник «Регіони України» 2013. Частина І / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2013. 322 с.

8. Статистичний збірник «Регіони України» 2013. Частина ІІ / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2013. 783 с.

9. Статистичний збірник «Регіони України» 2014. Частина І / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2014. 299 с.

10. Статистичний збірник «Регіони України» 2014. Частина ІІ / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2014. 733 с.

11. Попело О. В. Методичні підходи до оцінки рівня модернізації продуктивних сил. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2016. Т. 21. Вип. 7 (1). С. 109–114.

12. Статистичний збірник «Регіони України» 2017. Частина І / за ред. І. Є. Вернера. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 323 с.

13. Статистичний збірник «Регіони України» 2017. Частина ІІ / за ред. І. Є. Вернера. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 687 с.

12. Статистичний збірник «Регіони України» 2015. Частина І / за ред. І. М. Жук. Київ: Державна служба статистики України, 2015. 305 с.

13. Статистичний збірник «Регіони України» 2015. Частина ІІ / за ред. І. М. Жук. Київ: Державна служба статистики України, 2015. 681 с.

14. Статистичний збірник «Регіони України» 2016. Частина І / за ред. І. М. Жук. Київ: Державна служба статистики України, 2016. 299 с.

15. Статистичний збірник «Регіони України» 2016. Частина ІІ / за ред. І. М. Жук. Київ: Державна служба статистики України, 2016. 692 с.

Завантажити