ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СУЧАСНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Автор:

Савченко Володимир Федорович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні і практичні основи державного регулювання економічних процесів на сучасному етапі в Україні, що важливо в умовах нашої нестабільної кризової економіки. Особливу увагу звернено на структурну перебудову на інноваційних засадах, фінансову політику, промислове та сільськогосподарське виробництво, подолання явищ тінізації і монополізму. Обґрунтовано необхідність державного впливу на економічні процеси з метою посилення конкурентоспроможного реального сектору виробництва і покращення рівня життя населення.

Ключові слова:

державне регулювання, економіка, інновації, виробництво, структурна перебудова, фінанси, регіон

Список використаних джерел:

 1. Петрушевська В. В. Складові фінансової політики в системі державного регулювання економіки України / В. В. Петрушевська // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2012. – № 2. – С. 100–104.

 2. Ясько Ю. І. Конкурентна політика як форма державного регулювання економіки / Ю. І. Ясько // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 3. – С. 38–42.

 3. Савченко В. Ф. Національна економіка : навч. посіб. / В. Ф. Савченко. – 2-ге вид. – Чернігів : Видавництво ЧДІЕУ, 2014. – 134 с.

 4. Черненко О. Л. Державне регулювання структурних змін в економіці / О. Л. Черненко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 2. – С. 42–47.

 5. Ортіна Г. В. Роль державного регулювання у структурному розвитку реального сектора економіки України в умовах глобалізації / Г. В. Ортіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 17. – С. 45–48.

 6. Скірка Н. Я. Структурні зміни в економіці України та стратегічні напрями державного регулювання / Н. Я. Скірка // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 4. – С. 34–37.

 7. Башук Г. О. Державна інноватика щодо регулювання економічного комплексу України / Г. О. Башук // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 2. – С. 41–44.

 8. Борисенко О. П. Комплексний підхід до систематизації методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності / О. П. Борисенко // Економіка та держава. – 2012. – № 12. – С. 115–117.

 9. Анпілогова Ж. Д. Державне регулювання розвитку промислового виробництва в перехідній економіці України / Ж. Д. Анпілогова // Економіка та держава. – 2012. – № 2. – С. 83–85.

 10. Хлівна І. В. Економіко-математичні засади оптимізації сільського господарства як фактору підвищення зайнятості на селі / І. В. Хлівна // Економіка та держава. – 2012. – № 7. – С. 36–37.

 11. Поворозник Р. В. Теоретичні засади державного регулювання стійкого розвитку регіональної економічної системи / Р. В. Поворозник // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 23. – С. 133–136.

Завантажити