УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Кравчук Ганна Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Приходько О.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Алексєєнко С.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Сформовано наукові підходи до управління фінансово-економічною безпекою підприємств реального сектору економіки через визначення сукупності базових індикаторів, що дозволяють оцінювати ймовірність порушення цієї безпеки.

Ключові слова:

підприємство, реальний сектор, безпека, фінансово-економічна безпека, ризик, індикатори безпеки

Список використаних джерел:

1. Столбов В. Ф. Особливості управління системою фінансово-економічної безпеки будівельних підприємств / В. Ф. Столбов, Г. М. Шаповал // Комунальне господарство міст. – 2013. – № 111. – С. 103–108.

2. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс] : затверджена наказом Міністерства економіки України від 29.10.2013 р. №1277. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/file/link/222830/file/1277.TIF.

3. Чернега О. М. Критерії та показники фінансово- кономічної безпеки підприємства / О. М. Чернега // Науково-методичні аспекти забезпечення економічної безпеки : монографія / за заг. ред. І. О. Кузнецової. – Одеса : Атлант, 2013. – С. 56–61.

Завантажити