ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ

Автор:

Кравченко М.В., Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено аналіз можливостей та загроз євроінтеграційних прагнень молоді України. Підписання угоди між Україною та Європейським Союзом про асоційоване членство підтвердило прагнення українців стати повноправними членами Європи. Саме молодь стала рушійною силою у цивілізаційному виборі України. Заможні країни ЄС приваблюють молодих людей з усього світу, особливо перспективи вбачаються у навчанні та працевлаштуванні. Українська молодь також хоче долучитися до європейської спільноти, розширюючи межі культурного, освітнього, громадського міжнародного співробітництва, вивчаючи та застосовуючи європейський досвід розбудови держави та суспільства.

Ключові слова:

українська молодь, європейські перспективи, можливості, загрози

Список використаних джерел:

  1. Либанова Э. Демографические сдвиги в контексте социального развития / Э. Либанова // Демографія і соціальна економіка. – 2014. – № 1 (21). – С. 9–22.

  2. Стан дотримання та захисту прав громадян України за кордоном. Спеціальна доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ombudsman.kiev.ua/publ/dopov_2/d2_zm.htm.

  3. Моніторинг громадської думки населення України: березень–квітень 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uisr.org.ua.

  4. Стратегія реформ-2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/31289.html.

  5. Перспективні напрями реформування допомоги при народження дитини в умовах економічної кризи. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1810.

  6. Employment and social protection in the new demographic context. Report IV. Fourth item on the agenda of International Labour Conference, 102nd Session, 2013. – Geneva : International Labour Office, 2013. – IV+120 рр.

Завантажити