ЗМІНИ В НАУКОВИХ ЗАСАДАХ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ – ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

Автор:

Руденко Оксана Анатоліївна, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено розмаїття наукових поглядів щодо сутності, теорії і практики інвестиційного менеджменту. Роз­глянуто міжнародні рейтинги країн відносно привабливості інвестиційного клімату, основні етапи управління інвестиціями, класифікацію інвестиційних стратегій, головні завдання, принципи та функції інвестиційного менедж­менту.

Ключові слова:

інвестиційний менеджмент, ринкова трансформація, управління інвестиціями, завдання інвестиційного менеджменту, принципи

Список використаних джерел:

  1. Федоренко В. Г. Інвестування : підручник / В. Г. Федоренко.  К. : Алушта, 2006.  408 с.

  2. Докієнко Л. М. Інвестиційний менеджмент : підручник / Л. М. Докієнко, В. В. Клименко, Л. М. Акімова.  К. : Академвидав, 2011.  408 с.

  3. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент : учеб. курс / И. А. Бланк.  К. : Эльга, Ника-Центр, 2001.  448 с.

  4. Гончаренко Л. П. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / Л. П. Гончаренко.  М. : КноРус, 2005.  296 с.

  5. Погасій С. О. Інвестиційний менеджмент (в прикладах і завданнях) : навч. посіб. / С. О. Погасій, О. В. Познякова, Ю. В. Краснокутська. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 337 с.

  6. Балака Є. І. Інвестиційний менеджмент : конспект лекцій / Є. І. Балака, О. Ю. Чередниченко, О. Л. Васильєв. – Х. : УкрДАЗТ, 2006. – 105 с.

  7. Економіка логістичних систем : монографія / М. Васелевський, І. Білик, О. Дейнега, М. Довба та ін. – Львів : Видавництво університету «Львівська політехніка», 2008. – 596 с.

  8. Україна посіла 76-е місце у рейтингу конкурентоспроможності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bbc.com/ukrainian/business/2014/09/140903_competitiveness_ report_ukaine_sa.

  9. Index of Economic Freedom / Heritage Foundation. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.heritage.org/index/country/Ukraine.

Завантажити