ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор:

Гуцалюк О.І., Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Представлено структуру податків і зборів, які сплачують автотранспортні підприємства. Оподаткування під­приємств, що здійснюють транспортні перевезення, проводиться згідно з чинним законодавством України. Особливості оподаткування полягають у сплаті поряд із загальними податками для підприємств специфічних податків і зборів. Наведено їх характеристику. Показано основні особливості функціонування податкової системи України, що мають вплив на діяльність підприємств транспорту.

Ключові слова:

податок, збір, оподаткування, податкові ставки

Список використаних джерел:

  1. Амоша О. До питання про оцінку рівня податків в Україні / О. Амоша, В. Вишневський // Економіка України. – 2012. – № 6. – С. 11–19.

  2. Василик О. Д. Податкова система України : навчальний посібник / О. Д. Василик. – К. : Поліграфкнига, 2013. – 478 с.

  3. Гора Н. О. Облік видів економічної діяльності : підручник / Н. О. Гора. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 392 с.

  4. Группа всемирного банка Doing Business [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:russian.doingbusiness.org.ukraine.

  5. Податковий кодекс України від 17.07.2015 № 655–VIII (зі змінами і доповненнями).

  6. Про Державний бюджет України 2000–2014 рр. [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : www. rada.gov.ua.

  7. Україна піднялася в рейтингу Doing Business – 2015 [Електронний ресурс] / Міжнародний центр перспективних досліджень. – Режим доступу : http:icps.com.ua.ukrayina-pidnyalas-v-reytynhu-doing-business-2015.

Завантажити