АКАДЕМІЧНІ ІНКУБАТОРИ ЯК ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Автор:

Абакуменко Ольга Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Коваленко Л.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Сіренко К.Ю., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сутність та значення академічного бізнес-інкубатора, його характерні риси та складові частини. Наведено організаційно-правові форми бізнес-інкубатора на базі вищого навчального закладу. Представлено автор­ський підхід до визначення етапів досягнення стратегії академічного бізнес-інкубатора (на прикладі бізнес-інкубатора «Інноватика» Тамбовського державного технічного університету), а саме конкурс наукових проектів; семінари, тренінги, круглі столи, симпозіуми, наукові лекції; участь у грантах;організація і проведення курсів підвищення кваліфікації; створення малих інноваційних підприємств із залученням малого та середнього бізнесу; формування та розвиток наукових проектів. На основі даних запропоновано модель розроблення генеральних сценаріїв формування БІ.

Ключові слова:

бізнес-інкубатор, інноваційні проекти, стратегія, генеральні сценарії, модель

Список використаних джерел:

  1. Академический бизнес-инкубатор. Опыт Польши [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://inventure.com.ua/news/world/akademicheskij-biznes-inkubator-opyt-polshi.

  2. Бизнес-инкубатор БГЭУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bseu.by/russian/incubator/default.htm.

  3. Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://inc.hse.ru/.

  4. Жариков В. В. Повышение качества процессов бизнес-инкубирования [Электронный ресурс] / В. В. Жариков. – Режим доступа : http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2011/04/36.pdf.

  5. Каганов В. Ш. Как создать и сделать успешным бизнес-инкубатор [Электронный ресурс] / В. Ш. Каганов. – Режим доступа : http://nsbi.org/assets/filesКакСоздатьИСделатьУспешнымБИ.pdf.

  6. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page5.

  7. Філіппов В. Ю. Сценарний підхід до формування віртуального бізнес-інкубатору та оцінювання його ефективності [Електронний ресурс] / В. Ю. Філіппов. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No4/121-125.pdf.

Завантажити