ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Автор:

Петрицька Ольга Станіславівна, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто перспективи розвитку економічного аналізу. Підкреслено, що в сучасних умовах змінюються завдання і функції аналізу. Нові об’єкти та завдання економічного аналізу потребують застосування адекватних їм методик і засобів дослідження економічних явищ та процесів, тобто подальшого розвитку економічного аналізу.

Ключові слова:

аналіз, підприємство, розвиток, оперативний аналіз, стратегічний аналіз, соціально-економічний аналіз

Список використаних джерел:

  1. Мішеніна Н. В. Економічний аналіз : навчальний посібник / Н. В. Мішеніна, Г. А. Мішеніна, І. Є. Ярова. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 306 с.

  2. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : навчальний посібник / Б. Є. Грабовецький. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 256 с.

  3. Парасій-Вергуненко І. М. Еволюція розвитку економічного аналізу в стратегічно-орієнтованій системі управління / І. М. Парасій-Вергуненко // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – Вип. 18. – С. 328–335.

  4. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник / Є. В. Мних. – К. : Знання, 2011. – 630 с.

  5. Ходарєва О. О. Функціонально-вартісний підхід до управлінської діяльності: аналіз і контроль складних систем / О. О. Ходарєва, Л. О. Шульга // Економіка промисловості. – 2011. – № 1. – С. 85–89.

  6. Черниш С. С. Огляд методик аналізу інвестиційної привабливості підприємства / С. С. Черниш // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 87–92.

  7. Вакульчик О. М. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О. М. Вакульчик, Д. П. Дубицький // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка. – 2012. – № 2. – С. 75–82.

  8. Дерев’янко Ю. М. Удосконалення методичних пiдходiв до аналiзу економiчної ефективностi зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємства / Ю. М. Дерев’янко, О. А. Лукаш // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 4. – С. 104–108.

Завантажити