ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИННОГО БРЕНДА

Автор:

Пазюк В.Л., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена визначенню ефективності винного бренда. Розкрито соціальну спрямованість бренда, послідовність його формування. Зазначено основні фактори, що впливають на ефективність винного бренда. Визначено підґрунтя для створення винного бренда. Доведено, що ефективність винного бренда залежить як від приросту прибутку, завдяки його наявності, так і складових витрат, пов’язаних з формуванням та просуванням бренда.

Ключові слова:

бренд, формування бренда, ефективність бренда, соціальна спрямованість бренда

Список використаних джерел:

  1. Аакер Д. Создание сильных брендов / Д. Аакер. – М. : Изд. дом Гребенникова, 2003. – 380 с.

  2. Галузева програма розвитку виноградарства та виноробства України на період до 2025 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravo-law.kiev.ua/15653.html.

  3. Гэд Т. Создай свой бренд / Т. Гэд, А. Розенкрейц ; пер. с англ. и под ред. И. В. Андреевой. – СПб. : Нева, 2004. – 191 с.

  4. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость : пер. с англ. / П. Дойль ; под ред. Ю. Н. Катуревского. – СПб. : Питер, 2001. – 480 с.

  5. Дэвис С. М. Управление активами торговой марки: секреты успешных брендов : пер. с англ. / Скотт М. Дэвис. – СПб. : Питер, 2001. – 272 с. – (Маркетинг для профессионалов).

Завантажити