ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Чемісов Б.Г., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто різні трактування терміна «фактори розміщення виробництва». На основі здійсненого аналізу надано авторське розуміння факторів розміщення виробничого об’єкта і сформульовано визначення цього поняття. Викладено аналіз зв’язків факторів розміщення з техніко-економічними показниками підприємства, яке розміщується. Запропоновано трактування відмінностей змісту понять «фактори розміщення», «фактори регіонального розвитку» та «фактори регіональної організації виробництва». Обґрунтовано, що в регіональному аспекті природні та економічні умови і ресурси виступають у декількох ролях. З одного боку, вони являють собою фактори розміщення нових виробничих об’єктів, з іншого – поєднання умов та ресурсів у регіоні є одним з факторів регіональної організації виробництва поряд з його структурою, регіональними функціями, ринковими і державними регуляторами виробництва.

Ключові слова:

фактори розміщення, умови та ресурси, техніко-економічні показники підприємства, фактори регіонального розвитку, регіональна організація виробництва

Список використаних джерел:

  1. Акулич И. Л. Пути совершенствования управлением производством в лёгкой промышленности [Электронный ресурс] / И. Л. Акулич. – М. : Лёгкая индустрия, 1980. – 160 с. – Режим доступа : http://legkoprom.ru/index5-3.html.

  2. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география : понятийно-терминологический словарь / Э. Б. Алаев. – М. : Мысль, 1983. – 350 с.

  3. География. Современная иллюстрированная энциклопедия / редкол. : А. П. Горкин (гл. ред.) [и др.]. – М. : Росмэн-Прес, 2006. – 624 с.

  4. Горкин А. П. География постиндустриальной промышленности (методология и результаты исследований, 1973–2012 годы) / А. П. Горкин. – Смоленск : Ойкумена, 2012. – 348 с.

  5. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика) / С. І. Іщук. – К. : ЄУФІСМБ, 1999. – 185 с.

  6. Социально-экономическая география: понятия и термины : словарь-справочник / отв. ред. А. П. Горкин. – Смоленск : Ойкумена, 2013. – 328 с.

  7. Стадницький Ю. І. Стан довкілля як чинник розміщення господарської діяльності / Ю. І. Стадницький // Регіональна економіка. – 2014. – № 3. – С. 142–148.

  8. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика : навч. посіб. / Д. М. Стеченко. – К. : Вікар, 2002. – 374 с.

  9. Чемисов Б. Г. Проблемы теории и методики исследования территориальной организации промышленности региона (административной области) / Б. Г. Чемисов // Экономическая география : межвед. научн. сб. – К. : Изд. Киевского ун-та, 1978. – Вып. 24. – С. 48–55.

  10. Чемісов Б. Г. Розміщення та просторова організація промислового виробництва і регіональна економіка: етимологія понять / Б. Г. Чемисов // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 167–171.

Завантажити