МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Автор:

Бутко М.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Пепа Тарас Вадимович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Неживенко А.П., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена обґрунтуванню методів економічного оцінювання трудового потенціалу з використанням наявних підходів та пошуку оновлених методичних прийомів. Розглянуто та проаналізовано групу показників, які доцільно використовувати під час проведення оцінювання трудового потенціалу.

Ключові слова:

трудовий потенціал, оцінка трудового потенціалу, методи, методика, система показників

Список використаних джерел:

  1. Бондаренко В. М. Ресурсний потенціал регіону: методологія формування та перспективи використання / В. М. Бондаренко. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2012. – 400 с.

  2. Бутко М. П. Методичні підходи до дослідження функціонування регіональних ринків праці / М. П. Бутко, Б. М. Ворвинець // Регіональна економіка. – 2014. – № 4 (74). – С. 95–107.

  3. Дієсперов В. С. Фактори продуктивності праці / В. С. Дієсперов, Л. Ф. Кондратенко // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 46–53.

  4. Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз : монографія / за ред. Е. М. Лібанової. – К., 2007. – 367 с.

  5. Матвієнко П. Узагальнююча оцінка розвитку регіонів / П. Матвієнко // Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 26–35.

  6. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / М. Б. Махсма. – К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2009. – 188 с.

  7. Оникиенко В. В. Вопросы методологии и методы исследований трудовых ресурсов / В. В. Оникиенко. – К. : Наукова думка, 1978. – 183 с.

  8. Пирожков С. І. Демографічний і трудовий потенціал / С. І. Пирожков. – К. : КНТЕУ, 2008. – 934 с.

  9. Сьомченко В. В. Методичні основи оцінки ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах харчової промисловості / В. В. Сьомченко, А. В. Череп // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2013. – № 4. – С. 76–84.

  10. Шаульська Л. В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України / Л. В. Шаульська. – Донецьк : Ін-т економіки промисловості НАН України, 2005. – 502 с.

Завантажити