РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ САМІТІВ У ВИРІШЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ У СВІТІ

Автор:

Зеленська О.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Зеленський Сергій Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Алєшугіна Н.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проілюстровано позитивні та негативні наслідки впливу глобалізації на розвиток агросфери, рівень продовольчої безпеки та ступінь навантаження сільськогосподарського виробництва на екосистеми у країнах із різним рівнем соціально-економічного розвитку. Розкрито концептуальні підходи до вирішення проблеми продовольчої безпеки у світовому масштабі, напрацьовані зусиллями міжнародної спільноти в ХХ–ХХІ ст.

Ключові слова:

продовольча проблема, продовольча безпека, агросфера, глобалізація, ціни на продовольство, міжнародні продовольчі саміти

Список використаних джерел:

  1. Гусаков В. Г. Продовольственная безопасность Беларуси / В. Г. Гусаков, З. М. Ильина, В. И. Бельский // Економіка АПК. – 2008. – № 8. – С. 35–46.

  2. Ильина З. М. Продовольственная безопасность: теория, методология, практика / З. М. Ильина. – Минск : Ин-т экономики НАН Беларуси, 2007. – 230 с.

  3. Международные акты о правах человека. – М. : НОРМА-ИНФРА, 1998.

  4. Обминский Э. Б. Глобальные интересы и национальный эгоизм (экономический аспект) / Э. Б. Обминский. – М. : Международные отношения, 1990. – 304 с.

  5. Повестка дня на XXI век [Электронный ресурс] : Конференция Организации Объединённых Наций по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 3–4 июня 1992 г.). – Режим доступа : http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21/index.htm.

  6. Построение нашего общего будущего: возобновление коллективных действий для всеобщего блага [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:news.kremlin.ru/ref_notes/1072.

  7. Роль АТЭС в обеспечении региональной и глобальной продовольственной безопасности исключительна важна [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://trud-ost.ru/?p=57344.

  8. Совместное заявление стран БРИК по глобальной продовольственной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://archive.kremlin.ru/text/docs/2009/06/217933.shtml.

  9. Чернова Е. В. Продовольственная безопасность в системе экономических отношений / Е. В. Чернова // Известия Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. – 2008. – № 1. – С. 17–25.

Завантажити