ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ РЕГІОНУ

Автор:

Єлінєвський Віталій Юрійович, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано вплив основних ендогенних чинників на розвиток внутрішнього агропродовольчого ринку України. Оскільки прогнозування в умовах ринку повинно здійснюватись знизу вверх, увагу акцентовано на дослідженні чинників попиту на продовольство. Обґрунтовано необхідність застосування багатоваріантних підходів до оцінювання довгострокових наслідків аграрної політики, їх зіставлення з альтернативними варіантами розвитку продовольчого ринку. Як базові запропоновано три варіанти прогнозу розвитку внутрішнього агропродовольчого ринку: 1) інерційний; 2) інноваційний; 3) інноваційний у поєднанні з ефективним стимулюванням попиту, розвитком конкурентного середовища, системи ціноутворення та інфраструктури аграрного ринку.

Ключові слова:

ендогенні чинники, агропродовольчий ринок, кон’юнктура ринку, ємність ринку, домогосподарство, децильна група, рівень споживання, якість споживання

Список використаних джерел:

 1. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / [Б. Й. Пасхавер, О. В. Шубравська, Л. В. Молдаван та ін.] ; за ред. Б. Й. Пасхавера. – К. : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2009. – 432 с.

 2. Осташко Т. Екзогенні чинники розвитку внутрішнього агропродовольчого ринку / Т. Осташко // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 4. – С. 101–113.

 3. Охріменко І. Аналіз аграрного ринку на основі модельних підходів / І. Охріменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 29–32.

 4. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України : статистичний збірник – 2014 / відп. за випуск О. М. Прокопенко. – К. : Державна служба статистики України, 2015. – 54 с.

 5. Кирилюк Є. М. Прогнозування кон’юнктури та параметрів ємності аграрного ринку в Україні / Є. М. Кирилюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2012. – С. 165–171.

 6. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2014 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) : стат. збірник. Ч. І / відп. за випуск І. Осипова. – К. : Держстат України, 2015. – 379 с.

 7. Черенько Л. Більше всього соціальних пільг в Україні отримують багаті громадяни [Електронний ресурс] / Л. Черенько. – Режим доступу : http://www.unian.net/print/521718.

 8. Кирилюк Є. М. Сучасні тенденції державного регулювання сільськогосподарського виробництва та аграрного ринку в США / Є. М. Кирилюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 2. – С. 168–180.

 9. Кирилюк Є. М. Економічні передумови та вплив державного регулювання на реалізацію економічних інтересів суб’єктів аграрного ринку в Україні / Є. М. Кирилюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 191–194.

 10. Кирилюк Є. М. Трансформація структури економічних відносин на аграрному ринку України [Електронний ресурс] / Є. М. Кирилюк, А. М. Прощаликіна // Ефективна економіка. – 2012. – № 8. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.

 11. Коваль Л. «Сонячний удар» по економіці: виживуть не всі [Електронний ресурс] / Л. Коваль, Н. Чорна. – Режим доступу : http://economics.unian.net/ukr/detail/136626.

 12. Іващенко О. Калахарі – український степ [Електронний ресурс] / О. Іващенко. – Режим доступу : http://dt.ua/ECOLOGY/kalahari_ukrayinskiy_step_klimatichni_zmini_nesut_realnu_nebezpeku_vtrati_dlya_zemlerobstva_108325.html.

 13. Gryshova I. Ukraine’s positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness / I. Gryshova, I. Kryukova, O. Mityay // Економічний часопис–ХХІ. – 2015. – № 5–6. – С. 24–27.

 14. Гришова І. Ю. Оцінювання чинників формування фінансового потенціалу аграрного виробництва / І. Ю. Гришова, О. В. Митяй, В. В. Кужель // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10 (172). – С. 169–172.

Завантажити