ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ САМОСТІЙНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КОМУНАЛЬНОГО КРЕДИТУ

Автор:

Парубець Олена Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Пальоха О.В., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено напрямки підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів, передбачені реформою децентралізації влади, основні положення якої закріплені в Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, а також бюджетною і податковою реформами. В умовах хронічного дефіциту коштів місцевих бюджетів на реалізацію інвестиційних програм обґрунтована необхідність розвитку системи комунального кредиту як джерела збільшення місцевих фінансових ресурсів.

Ключові слова:

місцеві бюджети, комунальний кредит, місцеві запозичення, фінансова самостійність, децентралізація

Список використаних джерел:

  1. Місцеві бюджети [Електронний ресурс] // Міністерство фінансів України. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet/local-budg.

  2. Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за 2014 р. [Електронний ресурс] // Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень, 2015. – 77 с. – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Monitoring%20Quarter%202014/ukr/KV_IV_2014_Monitoring_ukr.pdf.

  3. Парубець О. М. Еволюція місцевого оподаткування / О. М. Парубець, О. О. Прокопенко, Є. М. Кулінченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : збірник. – Чернігів : ЧДТУ, 2011. – № 3 (52). – С. 298–302.

  4. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

  5. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р.

  6. Про добровільне об’єднання територіальних громад [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19.

  7. Інструменти розширення ринку муніципальних цінних паперів як чинника ресурсного забезпечення регіонального розвитку [Електронний ресурс] : аналітична записка // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1131/.

Завантажити