АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНУ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Автор:

Онищук Ю.В., Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Сучасний етап функціонування цукрової промисловості України, що характеризується наявністю багатьох особливостей, сформованих її трансформацією на національному та глобальному рівнях, поглибленням процесів інтеграції та загострення викликів сучасності, вимагають детального аналізу поточного стану галузі й оцінювання тенденцій її розвитку. Проведений аналіз ефективності розвитку цукрової промисловості України в розрізі сировинно-технологічного, економічного та соціально-екологічного аспектів виявив, що функціонування в умовах трансформації мінливими характеристиками, які набувають вигляду періодичних коливань, а параметри її розвитку не мають уставленої прогресивної тенденції, тобто розвиток галузі є неефективним. Це дослідження дозволило виявити основні проблеми розвитку, вирішення яких набуває першочергової актуальності.

Ключові слова:

цукрова промисловість, ефективність, розвиток, ефективність розвитку, аналіз, тенденція

Список використаних джерел:

  1. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України : статистичний збірник за 2014 рік / за ред. Ю. М. Остапчука. – К. : Державна служба статистики України, 2015 – 54 с.

  2. Бутко М. П. Глобалізаційні виклики та національний зміст продовольчої кризи: регіональний вимір / М. П. Бутко, Н. Т. Шадура-Никипорець ; під заг. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М. П. Бутка. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. – 352 с.

  3. Данилишин М. С. Стан бурякоцукрової галузі України та шляхи його удосконалення [Електронний ресурс] / М. С. Данилишин // Ефективна економіка. – 2015. – № 11. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4579.

  4. Звіт про стан продовольчої безпеки України у 2011 році [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу : me.gov.ua›file/link/187457/file/zvit2011.doc.

  5. Оперативно-статистичні матеріали цукровиробників України «Бурякоцукровий комплекс України». – К. : Цукор України, 2015. – 201 с.

  6. Пономаренко В. С. Структура визначення інтегрального показника системної ефективності розвитку підприємства / В. С. Пономаренко, І. В. Гонтарева // Економіка розвитку. – 2012. – № 1(61). – С. 86–94.

  7. Ярчук М. М. Аналітична інформація про підсумки роботи бурякоцукрової галузі України за 2013 рік та завдання на поточний рік / М. М. Ярчук // Вісник цукровиків України. – К. : Цукор України, 2014. – С. 28–71.

Завантажити