МОТИВАЦІЙНИЙ ЧИННИК АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Автор:

Кичко Ірина Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Ольхович Максим Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто необхідність антикризового управління персоналом, можливість інтенсифікації роботи підприємства за рахунок раціонального використання трудових ресурсів та оптимізації роботи персоналу, охарактеризовано основні заходи, які допомагають підприємству функціонувати в період кризи. Проаналізовано перспективи змін складових мотиваційного процесу в умовах антикризового управління персоналом. Обґрунтовано вплив рівня задоволення фізіологічних потреб на мотивацію працівників в умовах погіршення соціально-економічного стану в країні та падіння купівельної спроможності. Доведена необхідність задоволення потреб у безпеці та потреб належності як важливих складових процесу мотивації в умовах антикризового управління підприємств. Запропоновано шляхи раціоналізації роботи трудових ресурсів та процесу управління ними за допомогою визначення якісних та кількісних характеристик персоналу. Обґрунтовано важливість конкретизації відповідності працівників займаним посадам, виявлення формальних та неформальних лідерів тощо.

Ключові слова:

антикризове управління персоналом, підприємство, антикризові заходи, мотивація персоналу в умовах кризи, потреби в безпеці, фізіологічні потреби, потреби у належності

Список використаних джерел:

1. Виконання будівельних робіт в Україні за січень–червень 2015 року : експрес випуск [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

2. Підсумки роботи промисловості Україні за січень–червень 2015 року : експрес випуск [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

3. Індекс споживчих цін : експрес випуск [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

4. Підсумки роботи транспорту України за січень–червень 2015 року : експрес випуск [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

5. Капітальні інвестиції в Україні за січень–березень 2015 року : експрес випуск [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

6. Стан сільського господарства в січні-червні 2015 року : експрес випуск [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

7. Аналітичний огляд банківської системи України за І квартал 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_1_kv_2015.pdf.

8. Уткин Э. А. Антикризисное управление / Э. А. Уткин. – М. : Тандем, Экмос, 1997. – 400 с.

Завантажити