МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Автор:

Клопов Іван Олександрович, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано світовий та вітчизняний досвід реалізації механізмів державного регулювання розвитку відновлювальної енергетики. Узагальнення світового досвіду державного регулювання розвитку альтернативної енергетики дозволило виявити раціональні підходи, механізми та інструменти для використання в українській державно-управлінській практиці стимулювання розвитку альтернативної енергетики. Світова практика свідчить, що держава є основним ініціатором розвитку альтернативної енергетики, яка, з одного боку, встановлює правила функціонування альтернативної енергетики, а з іншого – забезпечує необхідну правову та ресурсну підтримку. Серед основних механізмів державного регулювання альтернативної енергетики виділено такі: тарифи на постачання електроенергії в мережу, інвестиційні субсидії, субсидії на капіталовкладення, фіскальні заходи, зобов’язання за квотою, «зелені сертифікати», системи тендерів. Запропоновано шляхи удосконалення механізмів державного регулювання відновлювальної енергетики в контексті реалізації державної політики стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України.

Ключові слова:

альтернативна енергетика, відновлювальні джерела енергії, «зелені сертифікати», інвестиції, тарифи, субсидії, державний механізм

Список використаних джерел:

1. Внедрение возобновляемых источников энергии. Принципы эффективной политики и стратегий [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.iea.org/media/translations/russian/deploying_renewables_rus.pdf.

2. Волошин О. Л. Особливості державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в різних країнах світу [Електронний ресурс] / О. Л. Волошин // Державне будівництво. – 2014. – № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2014_2_25.pdf.

3. Данилова Н. Зміна політики державного регулювання європейського ринку альтернативних джерел енергії під впливом сучасних тенденцій міжнародної конкуренції / Н. Данилова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. – № 10 (162). – С. 54–58.

4. Диксон П. Международный опыт и рекомендации по схеме поддержки возобновляемых источ­ников энергии в Республике Казахстан / П. Диксон, А. Шалабаева. – Астана : ПРООН, 2005. – 14 с.

5. Дудченко О. Альтернативні джерела енергоресурсів в Українському Причорномор’ї : аналітична записка [Електронний ресурс] / О. Дудченко. – Режим доступу : www.niss.od.ua/p/285.doc.

6. Кадеряк П. Принципы регулирования для продвижения развития возобновляемых источников энергии в Черноморском регионе [Электронный ресурс] / П. Кадеряк. – Режим доступа : http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00jvg1.pdf.

7. Кадеряк П. Регулирование возобновляемой энергии / П. Кадеряк, Ж. Пато, П. Солноки. – ERRA, 2011. – 113 с.

8. Шабалдин А. В. Государственная политика по стимулированию развития возобновляемой енергетики / А. В. Шабалдин // Экономика и политика. Экономические науки. – 2014. – № 7 (116) С. 25–28

9. Шевченко В. Використання енергозберігаючих технологій в країнах ЄС: досвід для України : аналітична записка [Електронний ресурс] / В. Шевченко. – Режим доступу :http://www.niss.gov.ua/articles/262/.

Завантажити