ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Автор:

Єлінєвський Віталій Юрійович, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто аспекти реалізації державної аграрної політики на принципах соціальної відповідальності бізнесу, що певною мірою визначає соціально-економічний розвиток аграрного сектору національної економіці. Запропоновано механізми та заходи щодо вдосконалення формування і розвитку соціальної відповідальності бізнесу в аграрній сфері на державному рівні та підвищення ефективності державної підтримки соціально-економічного розвитку аграрної сфери.

Ключові слова:

державна підтримка, соціально-економічний розвиток, аграрна сфера, соціальна відповідальність бізнесу

Список використаних джерел:

  1. Гришова И. Ю. Социально-экономическое развитие предприятий в контексте решения экономических конфликтов / И. Ю. Гришова, Л. Е. Лебедь // Актуальные проблемы экономики и управления. – 2015. – № 2. – С. 33–37.

  2. Гришова И. Ю. Стратегия внедрения инструментов коммерциализации экотехнологий / И. Ю. Гришова // Стратегическое планирование развития городов и регионов. Памяти первого ректора ТГУ С. Ф. Жилкина : V Международная научно-практическая конференция (Тольятти, 19–20 июня 2015 года) / отв. за выпуск Ю. А. Анисимова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – С. 43–49.

  3. Gryshova I. Ukraine’s positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness / I. Gryshova, I. Kryukova, O. Mityay // Економічний часопис–ХХІ. – 2015. – № 5-6. – С. 24–27.

  4. Митяй О. В. Социальная ответственность бизнеса как направление улучшения социального развития агропромышленных предприятий / О. В. Митяй // Социальная ответственность бизнеса: международная научно-практическая конференция (Тольятти, 10–11 декабря 2014 года) : сборник научных трудов / отв. ред. Ю. А. Анисимова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. – С. 46–56.

  5. Шабатура Т. С. Імплементація соціально-орієнтованого бізнесу в площину економічного розвитку потенціалу харчових підприємств / Т. С. Шабатура // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 3 (13). – С. 13–21.

  6. Kryukova I.A. The modern state of the food safety of Ukraine / I.A. Kryukova, Yu. V. Tanasiychuk // Intuitional framework of the economy functioning in conditions of transformation: Collection of scientific articles. – Vol. 1. – Deutschland, 2014. – P. 40–43.

  7. Чернявська Т. А. Пріоритети використання транспортного потенціалу країни та її регіонів у системі самодостатнього соціально-економічного розвитку / Т. А. Чернявська // Управління соціально-економічними системами : монографія / за ред. Л. І. Антошкіної, Н. В. Ушенко. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – С. 94–99.

  8. Панюк Т. П. Роль соціальної відповідальності бізнесу в діяльності молокопереробних підприємств / Т. П.Панюк // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 2. – С. 118–123.

  9. Оліфіренко Л. Д. Державна політика щодо прогнозування обсягів податкових надходжень: регіонально-прикладні аспекти / Л. Д. Оліфіренко, І. В. Давискиба // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 2. – С. 280–291.

  10. Сафонов В. В. Регуляторні інструменти підвищення фінансово-економічної стабільності функціонування суб’єктів суспільно-економічних відносин / В. В. Сафонов // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 1. – С. 202–221.

Завантажити