ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРА НА АУДИТОРСЬКИЙ РИНОК: ПРИКЛАДИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ

Автор:

Шульга Світлана Володимирівна, Національна академія статистики, обліку і аудиту, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Регулювання аудиту в Україні вже тривалий час є предметом дискусії між різними групами стейкхолдерів, що обумовлено посиленням тиску з боку Міністерства фінансів України та прямою загрозою незалежності професії через підміну регулятора, звинуваченнями у неякісній сертифікації та «слабкості» ринку, зростанням вартості послуг та поступовою концентрацією ринку. Втім, такі проблеми є типовими не тільки для країн з ринками, що розвиваються, а для найбільш розвинених країн. Було проведено порівняльний аналіз впливу регуляторів ринку аудиторських послуг в Україні та Великобританії із застосуванням концепції balanced scorecard для регулятора на основі даних щорічних звітів палат аудиторів протягом 2010–2014 років. Як критерії для порівняння були використані базові індикатори (індекс концентрації ринку; загальна кількість учасників ринку; середній відсоток перевірених регуляторами аудиторських фірм/аудиторів; середній рівень успішного складання сертифікаційних іспитів) та специфічні показники для кожного з ринків (дані щодо кількості скарг, переглядів думки, структура ринку в розрізі професійних об’єднань). Встановлено, що за базовими критеріями ринки аудиторських послуг в Україні та Великобританії мають схожі тенденції: поступова концентрація ринку за рахунок Великої четвірки та мереж аудиторів другого ешелону; скорочення кількості аудиторських фірм; поступове зниження відсотка успішно складених іспитів та кількості перевірок з боку регуляторів. Оцінювання результатів за специфічними критеріями засвідчило певне відставання України в інформаційному (статистичному) забезпеченні регулятора. Зокрема, наявна форма №1-аудит не дозволяє ідентифікувати аудиторів за участю у професійних об’єднаннях, оцінювати масштаб переглядів думки провідними аудиторськими мережами та успішність роботи зі скаргами. Саме в цьому напрямі, на нашу думку, і слід спрямувати поточну роботу з удосконалення аудиторського ринку в Україні.

Ключові слова:

аудиторський ринок, регулятор, статистичне забезпечення

Список використаних джерел:

1. Лепехо М. В. Концептуальні підходи до класифікації аудиторських послуг / М. В. Лепехо, Я. В. Петраков // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2009. – № 38. – С. 265–276.

2. Кошарна В. В. Модифікація аудиторського висновку: причини надання та наслідки для суб’єкта господарювання / В. В. Кошарна, Я. В. Петраков // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2009. – № 39. – С. 196–202.

3. Петраков Я. В. Методологічні засади контролю якості аудиторських послуг в Україні / Я. В. Петраков // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2009. – № 38. – С. 189–198.

4. Петраков Я. В. Статистичні індикатори оцінки ефективності фіскальних інструментів екологічного регулювання / Я. В. Петраков // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2012. – № 4. – С. 142–156.

5. Петраков Я. В. Теория квазиконкурентных рынков и аудиторский бизнес: проблемы идентификации / Я. В. Петраков // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2013. – № 68. – С. 248–258.

6. Петраков Я. В. Криза етичних стандартів як наслідок цивілізаційних перетворень / Я. В. Петраков, М. П. Штупун // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2009. – № 39. – С. 299–306.

7. Shkarlet S. Environmental Taxation Evolution in Ukraine: Trends, Challenges and Outlook / Serhiy Shkarlet, Yaroslav Petrakov // The Herald of Chernihiv State Technological University. – 2013. – No.4 (64). – Pp. 287–301.

8. Шульга С. В. Реформа аудиту в Україні: Quo Vadis / С. В. Шульга // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2013. – № 2. – С. 418–422.

9. Шульга С. В. Вплив стратегій компаній "Великої четвірки" на їх глобальну конкурентоспроможність / С. В. Шульга // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2013. – № 3. – С. 237–242.

10. Шульга С. В. Когнітивні пастки в аудиті / С. В. Шульга // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2014. – № 1. – С. 32–36.

11. Shulha S. Integrated Reporting as Competitive Advantage for Ukrainian Companies: Determinants vs. Biases / S. Shulha, Ya. Petrakov // Business-inform. – 2015. – № 10. – Pp. 26–30.

12. The Balanced Scorecard - Applying a Private Sector Technique to the Public Sector. – WorldBank, 1998.

13. Key Facts and Trends in the Accountancy Profession. – FRC: London, 2015.

14. Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2014 році : звіт Аудиторської палати України. – К., 2015. – 56 с.

15. The UK Competition regime. – London: CMA, 2016. – 51 p.

16. The impact of the audit reform on audit committees in Europe // Federation of European Accountants Briefing Paper, Jan.2016. – 19 p.

17. ACCA Professional Exams Pass Rates [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.accaglobal.com/ng/en/student/exam-support-resources/professional-exams-study-resources/pass-rates-professional-exams.html.

Завантажити