ТОВАРНИЙ ЕКСПОРТ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2011–2015 РР.: МІФИ ТА РЕАЛІЇ

Автор:

Демченко Максим Юрійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано товарній експорт України за період 2011–2015 рр. Отримані дані підтверджують, що поставки українських товарів до країн Європи, особливо таких як: Італія, Польща, Німеччина, Іспанія, Угорщина, Нідерланди, Румунія, Чехія та Франція, починаючи з 2014 р. значно переважать поставки до країн СНД. Одночасно товарний український експорт стрімко зростає на Азійському та Африканському ринках. Динаміка тренду поставок товарів до країн Європи в еквіваленті національної валюти і, на відміну від валютного тренду, є позитивною, що підтверджує збільшення євроспрямованості української економіки.

Ключові слова:

товарний експорт, товарні поставки, торговельна валютна виручка, платіжний баланс, країни Європи, країни СНД, валютний тренд

Список використаних джерел:

1. Белінська Я. В. Державна підтримка експорту: зарубіжний досвід та уроки для України / Я. В. Белінська // Стратегічні пріоритети. − 2008. – № 3 (8). – С. 120–131.

2. Джуччі Р. Динаміка експорту України у 2014 році [Електронний ресурс] / Р. Джуччі, М. Риженков, В. Мовчан ; Інститут економічних досліджень та політичних консультацій ; Німецька консультативна група (Берлін/Київ, березень 2015 р.). – Режим доступу : https://knteu.kiev.ua/file/MTc=/ede82e61d58773bb17b94e3fa3ea6a78.pdf.

3. Шевчук О. М. Аналіз зовнішньоторговельної діяльності України в сучасних умовах / О. М. Шевчук, Л. Й. Созанський, Н. Б. Татарин // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Вид-во національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 27. – С. 8–13.

4. Демченко М. Ю. Глобальні золотовалютні резерви: сучасний стан та прогноз / М. Ю. Дем­ченко // Науковий вісник ЧДІЕіУ. Серія 1. Економіка – 2013. – № 3 (019). – С. 108–116.

5. Демченко М. Ю. Міжнародні резерви в контексті змін валютної складової / М.Ю. Демченко // Науковий вісник ЧДІЕіУ. Серія 1. Економіка – 2013. – № 4 (20). – С. 164–171.

6. Демченко М. Ю. Міжнародні золотовалютні резерви в контексті фінансової стабільності країни / М.Ю.Демченко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 4 (4). – С. 286–292.

7. Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за період 2011-2015 рр. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

8. Товарна структура зовнішньої торгiвлi України за сiчень-грудень 2014–2015 рр. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

9. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період 2010–2015 рр.) [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет-представництво Національного банку України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693080.

10. Макроекономічні показники. Індекси споживчих цін в Україні за 2002–2015 рр. (рік до попереднього року, %) [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет-представництво Національного банку України. − Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=23487024&cat_id=57896.

Завантажити