ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ EКРАЇНИ

Автор:

Зайцева Людмила Олексіївна, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Підприємства легкої промисловості в Україні гостро потребують реальних державних преференцій у вигляді кредитів, компенсацій відсотків за ними, збільшення обсягу держзамовлень і коригування нормативної бази. Потрібні більш жорсткі мита для імпортних товарів і, насамперед, упорядкування та контроль внутрішнього ринку. А поки уряд працює над проектами нормативних документів, підприємства самотужки вирішують проблеми відновлення промисловості за допомогою пошуку нових ресурсів усередині підприємств. Сформульовано концептуальне бачення соціальних інновацій, їх основних ознак та умов впровадження. Обґрунтовано позитивні наслідки впровадження соціальних інновацій на рівні підприємства. Визначено напрями впровадження соціальних інновацій на підприємства легкої промисловості та запропоновані заходи щодо їх реалізації. Підкреслено необхідність визнання важливої ролі особистості працівника на підприємстві легкої промисловості, його знань, навичок для ефективної діяльності.

Ключові слова:

соціальні інновації, інноваційний потенціал, давальницькі схеми, інноваційний розвиток, дешева робоча сила

Список використаних джерел:

  1. Буковинська М. П. Корпоративна культура, як неодмінна умова стратегічного розвитку корпорацій [Електронний ресурс] / М. П. Буковинська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2010. – № 34. – C. 6–9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1670/1/.

  2. Гапак Н. Проблеми впровадження інновацій на підприємствах легкої промисловості / Н. Гапак, Я. Бойко // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції (14–15 груд. 2011 р.). – Режим доступу : http://conftiapv.at.ua/publ/konf_14_15_grudnja_2011.

  3. Гусаковский С. Пять шагов от хаоса к порядку [Электронный ресурс] / Сергей Гусаковский, Вера Шароглазова // Бизнес-ревю. – 2007. – № 9. – Режим доступа : http://www.krconsult.org/about/analytics/article/berejlivoe/49.html.

  4. Ізовіт Т. Л. Сучасний стан умов та безпеки праці на підприємствах легкої промисловості [Електронний ресурс] / Т. Л. Ізовіт // Вісник КНУТД. – 2011. – № 6. – С. 146–151. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/VKnutd/2011_6/146.pdf.

  5. Казарин М. Адаптация персонала: наставничество и коучинг [Электронный ресурс] / М. Казарин. – Режим доступа : http://kazarin.clan.su/publ/1–1–0–13.

  6. Кандария И. А. Формирование корпоративной культуры в организации [Электронный ресурс] / И. А. Кандария. – Режим доступа : http://www.magistr–mba.com/aboutusmenu/seniorspublicsmenu/57.

  7. Плещенко В. И. Особенности взаимоотношений промышленных предприятий с поставщиками на современном этапе [Электронный ресурс] / В. И. Плещенко // Экономика, предпринимательство и право. – 2011. – № 5(5). – С. 22–30. – Режим доступа : http://www.creativeconomy.ru/articles/15420/.

  8. Юкіш В. В. Вплив креативності та емоційного інтелекту на розвиток лідерства менеджера підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Юкіш // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3(29). – С. 58–61. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2012_3/58.pdf.

  9. Янковець Т. М. Інноваційні стратегії підприємства легкої промисловості як засіб реалізації його інноваційного потенціалу [Електронний ресурс] / Т. М. Янковець // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2 (104). – С. 167–174. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ape/2010_2/APE–2010–02/167–174.pdf.

Завантажити