ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ ЗА CSPA В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Автор:

Лумпова Тетяна Іванівна, самозайнята

Остапчук Ольга Едуардівна,

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто сформовані в органах державної статистики передумови модернізації інформаційної архітектури на засадах впроваджуваного у країнах ЄС узагальненого архітектурного середовища CSPA. Проаналізовано базові принципи побудови інформаційної архітектури за CSPA та розглянуто можливості поглиблення ступеня відповідності цим принципам інформаційної системи Держстату України для подальшого впровадження CSPA. Визначено джерела опису інформаційних потоків інформаційної архітектури Держстату України та запропоновано комплекс дій з формування актуальних описів інформаційних об’єктів цих потоків відповідно до GSIM.

Ключові слова:

виробнича архітектура, загальна архітектура процесу статистичного виробництва, інформаційна архітектура, процес статистичного виробництва, типова модель статистичних виробничих процесів, типова модель статистичної інформації

Список використаних джерел:

 1. Про затвердження Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. № 145-р. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 145-2013-р.

 2. Common Statistical Production Architecture. Prepared by the High-Level Group for the Modernization of Statistical Production and Services (ECE/CES/2014/3): Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Sixty-second plenary session (Paris, 9-11 April 2014). – 30 p. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2014/ECE_CES_2014_ECE_CES_2014_3-Common_Statistical_Production.pdf.

 3. Generic Statistical Business Process Model. Prepared by the High-Level Group for the Modernization of Statistical Production and Services. (CRP.1): United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Sixty-second plenary session, (Paris, 9-11 April 2014). – 27 p. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ stats/documents/ece/ces/2014/ECE_CES_2014_1-Generic_Statistical_Business_Process_Model.pdf.

 4. Generic Statistical Information Model (GSIM): Communication paper for a general statistical audience. Prepared by the High-Level Group for the Modernization of Statistical Production and Services (ECE/CES/2014/2): United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Sixty-second plenary session (Paris, 9–11 April 2014). – 37 p. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/ documents/ece/ces/2014/ECE_CES_2014_2-Generic_Statistical_Information_Model.pdf.

 5. Enterprise Architecture Framework in Statistics Poland. Prepared by Janusz Dygaszewicz, Central Statistical Office, Poland. Joint ECE / Eurostat / OECD Meeting on the Management of Statistical Information Systems (MSIS 2014) (Dublin, Ireland and Manila, Philippines, 14–16 April 2014). – 10 p. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.50/2014/Topic_4_Poland.pdf.

 6. Modernization of the statistical system in Poland. Note by the Central Statistical Office of Poland (ECE/CES/2015/38): United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Sixty-second plenary session (Geneva, Switzerland, 15–17 June, 2015). – 13 p. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www.unece.org/fileadmin/ DAM/stats/documents/ece/ces/2015/38-modernization_Poland.pdf.

 7. GSBPM and GSIM in Statistics Norway. Prepared by Rune Gloersen and Jenny Linnerud, Statistics Norway, Norway. Joint ECE / Eurostat / OECD Meeting on the Management of Statistical Information Systems (MSIS 2014) (Dublin, Ireland and Manila, Philippines, 14–16 April 2014). – Pp. 7. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www.unece.org/ fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.50/2014/Topic_2_Norway.pdf.

 8. Business Driven Improvements in Statistics Norway. Note by Statistics Norway (ECE/CES/2015/37): United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Sixty-second plenary session (Geneva, Switzerland, 15-17 June, 2015). – 13 p. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ stats/documents/ece/ces/2015/37-Seminar_on_Modernization_of_statistics_Norway.pdf.

 9. Stefan Berg, Klas Blomqvist, Eva Holm, Lars-Göran Lundell, Henrik Lundström, Thomas Nyberg and Jens Olofsson. Study: Use of GSIM – Statistics Sweden’s model for a Central Metadata Repository: Working paper. / United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Workshop of the Modernisation Committee on Standards: International Collaboration for Standards-Based Modernisation (Geneva, Switzerland, 5–7 May, 2015). – Pp. 18. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www1.unece.org/stat/platform/display/CASES/Statistics+Sweden%3A+use+of+GSIM.

 10. Guidance for Statistical Services / Prepared by Jakob Engdahl Statistics Sweden, Sweden (WP 5): Joint UNECE / Eurostat / OECD Meeting on the Management of Statistical Information Systems (MSIS 2012),(Washington, DC, 21–23 May 2012). – Pp. 10. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ ece/ces/ge.50/2012/ 05_Sweden.pdf.

 11. Generic Statistical Information Model (GSIM): Specification (Version 1.1, December 2013). – 236 p. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www1.unece.org/stat/platform/download/attachments/97356610/GSIM%20Specification%201__1.pdf?version=3&modificationDate=1388474373573&api=v2.

Завантажити