ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор:

Сидоренко Ірина Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Земельні відносини завжди перебували в центрі уваги громадськості, різних верств населення країни незалежно від наявності чи відсутності у них земельних ділянок. У сучасних умовах актуальність цих відносин значно підвищи­лась. Ситуація в земельних відносинах і системі землекористування сільських територій залишається складною і неврегульованою. Сучасний стан використання земельних ресурсів не повною мірою відповідає вимогам раціональ­ного використання природних ресурсів. Підтвердженням цього є ті факти, що в результаті інтенсивного викорис­тання земель порушено екологічно безпечний баланс співвідношення площ угідь, стали відчутнішими негативні еколо­гічні наслідки техногенного впливу, які спричиняють суттєву шкоду земельним ресурсам, здоров’ю людей, завдають значних економічних збитків господарському комплексу. Отже, з огляду на незадовільне використання земельних ресурсів, проблема раціонального використання та охорони земель у сучасний період набуває особливого значення, а її вирішення потребує дієвих заходів впливу, зокрема правового характеру.

Ключові слова:

землі сільськогосподарського призначення, раціональне використання, програма використання та охорони земель

Список використаних джерел:

  1. Гунько Л. А. Формування типів сільськогосподарських землекористувань в умовах нових земельних відносин / Л. А. Гунько // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 12. – С. 128–133.

  2. Кустовська О. В. Оцінка якості грунтового покриву сільськогосподарського підприємства як передумова впровадження органічного виробництва / О. В. Кустовська, Ю. А. Куценко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2014. – № 3-4. – С. 107–112.

  3. Ступень М. Г. Концептуальні засади організації використання земель сільськогосподарського призначення у сучасних умовах / М. Г. Ступень, Н. Є. Стойко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. – № 1 (19). – С. 277–281.

  4. Третяк А. М. Концепція розвитку сільськогосподарського землекористування сільських територій / А. М. Третяк, В. М. Другак // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2014. – № 1-2. – С. 133–142.

  5. Земельний фонд України як об’єкт земельного кадастру [Електронний ресурс]. – Режим доступу : mybiblioteka.su/tom2/2-102477.html.

  6. Третяк А. М. Концептуальні засади розвитку сільськогосподарського землекористування сільських територій : [проект] / Третяк А.М. ; Національна академія аграрних наук України. – К. : НААН, 2014. – 24 с.

  7. Осипчук С. О. Сучасний стан сільськогосподарських угідь України та заходи його поліпшення [Електронний ресурс] / С. О. Осипчук, Й. М. Дорош ; Національний інститут стратегічних відносин. – Режим доступу : 77.121.11.22/ecolib/6/33.doc.

Завантажити