ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Автор:

Газуда Леся Михайлівна, Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто особливості функціонування підприємств аграрної сфери Карпатського регіону. Окреслено роль аграрного сектору в розвитку національної економіки. Обґрунтовано особливості ведення сільського господарства в розрізі областей Карпатського регіону, зокрема Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької. Окреслено необхідність раціонального використання земельних ресурсів, зокрема земель сільськогосподарського призначення як основного виробничого потенціалу у процесі виробництва продукції сільського господарства та забезпечення продовольчої безпеки країни та її регіонів. Виявлено, що в результаті реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств, в умовах ринкового господарювання на засадах приватної власності на землю і майно, їх кількість зменшилася, натомість зросла кількість господарств населення.

Ключові слова:

функціонування підприємств аграрної сфери, Карпатський регіон, ведення сільського господарства, земельні ресурси, виробництво сільськогосподарської продукції, продовольча безпека, землі сільськогосподарського призначення

Список використаних джерел:

  1. Економіка аграрного сектору : [навч. посіб.] / В. К. Збарський, М. А. Лендєл, В. І. Мацибора, А. А. Чалий ; за ред. чл.-кор. УААН, професора М. А. Лендєла. – К. : НУБіП України, 2009. – 410 с.

  2. Сільське господарство України за 2013 рік : статистичний збірник / за ред. Н. С. Власенко. – К., 2014. – 400 с.

  3. Статистичний щорічник України за 2014 рік / за ред. І. М. Жук. – К., 2015. – 586 с.

  4. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ „ІАЕ”, 2012. – 182 с.

  5.  Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 3 грудня 1999 р. № 1529/99. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1529/99.

  6. Статистичний щорічник України за 2005 рік / за ред. О. Г. Осауленка. – К. : Консультант, 2006. – 575 с.

  7. Статистичний щорічник України за 2013 рік / за ред. О. Г. Осауленка. – К., 2014. – 534 с.

  8. Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2012 році : статистичний бюлетень. – К. : Державна служба статистики, 2013. – 41 с.

  9. Сільське господарство України за 2014 рік : статистичний збірник/ Державна служба статистики України; відп. за випуск О. М. Прокопенко. – К., 2015. – 379 с.

  10. Регіони України 2015: статистичний збірник / за ред. О. Г. Осауленка. – К., 2015. – – Ч. ІІ. – 783 с.

Завантажити