ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО, ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ІРО

Автор:

Ільчук Валерій Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Гавриленко Неля Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Садчикова Ірина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто динаміку світового, європейського та українського ринків ІРО, окреслені тенденції їх функціонування після світової фінансово-економічної кризи, які мають бути враховані під час вибору біржового майданчика для первинного публічного розміщення акцій. Досліджено динаміку світового ринку ІРО за регіонами, виділені найбільші угоди ІРО у світі та визначено галузеву структуру залучення коштів за допомогою ІРО, що дозволило виокремити ключові позиції його сучасного розвитку.

Ключові слова:

первинне публічне розміщення акцій (ІРО), світовий ринок ІРО, європейський ринок ІРО, український ринок ІРО, ІРО-угода, фондова біржа, біржовий майданчик

Список використаних джерел:

1. Вергелес В. Критерії вибору фондової біржі при здійсненні первинного публічного розміщення цінних паперів українськими компаніями / В. Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету : зб. наук.-техн. праць. – 2009. – № 3. – С. 20–26.

2. Диба О. Тенденції та еволюція ІРО у мовах глобалізації / О. Диба // Фінансові інститути. – 2013. – № 3-4. – С. 87–92.

3. Крупнейшие IPO 2014 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://inventure.com.ua/news/world/krupnejshie_ipo_2014_goda.

4. Левківський В. М. Пострикзовий розвиток ринків ІРО: регіональні аспекти / В. М. Левківський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2491.

5. Левківський В. М. Світовий ринок ІРО: аналіз тенденцій / В. М. Левківський // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2014. – № 4 (24). – С. 144–150.

6. Румянцев С. Світовий ринок ІРО та SРО: в очікуванні відновлення / С. Румянцев // Цінні папери України. – 2013. – № 12 (785). – С. 20–24.

7. Румянцева С. О. ІРО: Дослідження від «ДАГДИ» / С. О.Румянцева // Цінні папери України. – 2013. – № 10 (783). – С. 25–26.

8. Alibaba провела крупнейшее в истории IPO и привлекла $ 21,8 млрд [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://siliconrus.com/2014/09/alibaba-ipo-done/.

9. Dealing with disruption. Adapting to survive and thrive [Електронний ресурс] / PwC // 16th Annual Global CEO Survey. – 30 p. – Режим доступу : http://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2013/assets/pwc-16thglobal-ceo-survey_jan-2013.pdf.

10. Ernst & Young Global Limited (Прес-центр) – EY – Вдалий,але не рекордний рік для міжнародного ринку IPO [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ey.com/UA/uk/ Newsroom/News-releases/News-EY-global-ipos-outperformmain-indices-in-good-not-epic-year.

11. Ernst & Young. Global IPO Trends 2014 Q4 [Електронний ресурс] / Ernst & Young, 2014. – Режим доступу : http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-q4-14-global-ipo-trends-report/$FILE/ey-q4-14-global-ipo-trends-report.pdf.

12. Ernst & Young. Global IPO Trends 2012. – Ernst & Young, 2012. – 59 p.

13. Global IPO Center of Excellence Database [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ey.com/GL/en/Services/Strategic-Growth-Markets/ipocenter/#exhibits /ipo-lobby2.

14. Global IPO Trends Report 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ey.com/GL/en/Services/Strategic-Growth-Markets/Global-IPO-trends-2011.

15. World Ekonomic Outlook (WEO) April 2012. World Economic and Financial Surveys.

Завантажити