ФАЗИ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ ТА СПЕЦИФІКА ЇХ ПЕРЕБІГУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Автор:

Повжик Катерина Василівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано передумови посилення впливу фаз економічного циклу на фінансовий ринок. Розглянуто поняття фінансового циклу. Визначено основні підходи до його трактування: з погляду кредитного циклу, в термінах комплексу фінансових змінних, з позиції кредитного циклу і циклу цін на активи. Визначена орієнтовна тривалість фінансового циклу. Досліджено особливості його перебігу на кожній фазі: пожвавлення та піднесення, кризи та рецесії. Окреслені причини появи спекулятивної складової на етапі пожвавлення. Наведені типи запозичені, що створюють умови накопичення приватної заборгованості та наближають економіку до фінансової кризи. Описаний процес встановлення реальної ціни на активи в період рецесії, визначені відмінності наслідків останньої на фінансовому ринку й у реальному секторі. Визначений взаємозв’язок між коливаннями фондових ринках та загальною частотою змін циклічних фаз. Описаний взаємозв’язок та взаємодія ринку облігацій, акцій і товарного ринку.

Ключові слова:

економічний цикл, фінансовий цикл, фаза пожвавлення, криза, рецесія, фондовий ринок, облігація, акція

Список використаних джерел:

  1. Vasilyeva T. A. Financial cycles and financial imbalances in economy / T. A. Vasilyeva, O. V. Lunyakov // Економіка і регіон. – 2013. – № 3 (40). – С. 124–130.

  2. Гальчинський А. С. Криза і цикли світового розвитку / Анатолій Гальчинський. – К. : АДЕФ-України, 2009. – 391 с.

  3. Голомб В. Місце показників фондового ринку в системі циклічних індикаторів / Володимир Голомб // Ризик-менеджмент. – 2009. – № 3-4. – С. 95–100.

Завантажити