МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

Автор:

Iванова Тетяна Миколавна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Бринь Олена Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено причини виникнення безробіття серед молоді та його особливості. Виявлено вплив показників регіонального розвитку на зайнятість серед молоді. Проведено аналіз рівня молодіжного безробіття за різними ознаками. Запропоновано напрями зниження безробіття серед молоді на регіональному та державному рівнях.

Ключові слова:

безробіття серед молоді, зайнятість, ринок праці, життєвий рівень населення

Список використаних джерел:

  1. Кудіна Л. Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання / Л. Кудіна, Л. Яцюк. – К. : ГО «Молодіжна Альтернатива», 2011. – 64 с.

  2. Молодіжне безробіття в ЄС – як з ним боротися? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.dyvensvit.org/articles/101075.html.

  3. Чернігівська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chernigivstat.gov.ua.

  4. Соціально-економічне становище Чернігівської області за 2015 рік: статистичні дані / укладено Чернігівською обласною державною адміністрацією. – Чернігів, 2016. – 10 с.

  5. Державна служба зайнятості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua.

  6. Динаміка та географія безробіття в Україні та ЄС у 2012–2013 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://infolight.org.ua/content/dinamika-ta-geografiya-bezrobittya-v-ukrayini-ta-ies-u-2012-2013-rr.

  7. Ситуація на ринку праці та діяльність державної служби зайнятості у Чернігівській області січень 2016 року. – Чернігів, 2016. – 13 с.

  8. Молодіжне безробіття та проблеми розвитку молодіжного підприємництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:www.ya.org.ua/images/pdf/09-10/6.pdf.

  9. Украинцы ищут работу более полугода [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://hh.ua/article/18383.

  10. Федоренко В. Г. Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи / В. Г. Федоренко // Економіка та держава. – 2009. – № 1. – С. 4–5.

Завантажити