СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автор:

Романова Анна Анатоліївна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено систему показників, що об’єктивно характеризує розвиток в’їзного та внутрішнього туризму в Чернігівській області та місті Чернігові. Зроблено аналіз туристичних потоків за роками та країнами, громадяни яких відвідують Чернігівську область. На основі порівняння регіональних показників із загальноукраїнськими виокремлено соціально-економічні особливості розвитку туристичної галузі в Чернігівському регіоні. Обґрунтовано фактори, що впливають на соціально-економічні показники розвитку туристичної індустрії в Чернігівській області. Крім того, запропоновано рекомендації щодо перспективного розвитку туристичної індустрії в Чернігівській області.

Ключові слова:

туристична індустрія, в’їзний туризм, виїзний туризм, візитер, туристичний продукт, туристичний збір, Чернігівська область

Список використаних джерел:

  1. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів : монографія / М. Борущак. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2006. – 288 с.

  2. Корнева Д. А. Особливості розвитку туристичної інфраструктури в Україні / Д. А. Корнева // Вісник ДІТБ. – 2011. – № 15. – С. 174–180.

  3. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) : навч. посіб. / О. О. Любіцева– 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : Альтерпрес, 2006. – 430 с.

  4. Офіційний сайт Державної прикордонної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.dpsu.gov.ua.

  5. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

  6. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, №15-16, № 17. – Ст. 112.

  7. Романова А. На розвиток туризму! / А. Романова // Український туризм. – 2016. – № 3. – С. 68–69.

  8. Стратегія розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області до 2015 року / [І. В. Підлетейчук, О. М. Адаменко, П. В. Андрусяк та ін.]. – Івано-Франківськ, 2007. – 259 с.

  9. Шепелюк С. І. Особливості становлення та розвитку туристичної індустрії в Україні / С. І. Шепелюк // Вісник ДІТБ. – 2013. – № 17. – С. 262–268.

Завантажити