ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

Автор:

Рачинська Анастасія Володимирівна, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Пасажирський транспорт є невід’ємним елементом транспортної системи у тій її частині, що забезпечує переміщення людей по території країни. Виробничо-технічні ресурси пасажирського комплексу як окремого і взаємозалежного компонента доповнюють і тим самим остаточно формують загальну сукупність шляхів сполучення, перевізних засобів, технічного обладнання і механізмів, засобів управління та зв’язку, облаштувань усіх видів транспорту, об’єднаних системою технологічних, технічних, інформаційних, правових і економічних відносин.

Ключові слова:

залізничний транспорт, пасажирські перевезення, відправлення пасажирів, пасажирооборот, питома вага

Список використаних джерел:

1Ейтутіс Г. Д. Теоретично-практичні основи реформування залізниць України : монографія / Г. Д. Ейтутіс. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 240 с.

2. Економіка пасажирських перевезень : навчально-методичний посібник з дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» напрямку підготовки 6.070101 «Транспортні технології (залізничний транспорт)» / М. В. Макаренко, В. П. Гудкова, О. В. Пилипенко, О. В. Лознякова та ін. – К. : ДЕТУТ, 2013. – 284 с.

3. Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

4. Офіційний сайт Укрзалізниці [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://uz.gov.ua/.

5. Про схвалення транспортної стратегії України на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

6. Экономика железнодорожного транспорта / Н. П. Терешина, В. Г. Галабурда, М. Ф. Трихунов и др. ; под ред. Н. П. Терешиной, Б. М. Лапидуса, М. Ф. Трихункова. – М. : УМЦ ЖДТ, 2006. – 882 с.

Завантажити