ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИКІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Автор:

Сидоренко Олександр Олексійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто особливості оподаткування страховиків України податком на додану вартість, податком на дохід та податком на прибуток. Обґрунтовано необхідність доповнення Податкового кодексу України положенням щодо порядку розрахунку частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях. Виявлено недоліки в діючій системі оподаткування страховиків одночасно податком на дохід і податком на прибуток та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова:

оподаткування, податок на додану вартість, податок на дохід, податок на прибуток, страховик

Список використаних джерел:

1. Бондаренко О. В. Особливості системи оподаткування страхових компаній України / О. В. Бондаренко // Науковий вісник Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2007. – Вип. 17.3. – С. 239–247.

2. Боровська Л. В. Особливості оподаткування страхових компаній / Л. В. Боровська, Д. Ю. Шаршонь // Культура народов Причерноморья. – 2013. – № 265. – С. 95–99.

3. Гаманкова О. О. Оподаткування страховиків податком на прибуток як важель державного регуляторного впливу / О. О. Гаманкова, Д. В. Гаманков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 126. – С. 5–8.

4. Лень В. С. Облік і аудит у страхових організаціях : навч. посіб. / В. С. Лень. – Вид. 2-ге, випр. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 584 с.

5. Лісіца Т. Перестрахові премії: чи обкладають їх податком на прибуток / Т. Лісіца // Все про бухгалтерський облік. – 2016. – № 19 (24 лютого). – С. 72–75.

6. Островерха Р. Е. Податкове регулювання ринку страхових послуг в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук / Островерха Рита Едуардівна. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2007. – 17 с.

7. Очеретько Л. М. Проблеми оподаткування страхової діяльності / Л. М. Очеретько, Є. М. Асатурян // Економічний простір. – 2010. – № 40. – С. 189–196.

8. Податковий кодекс Грузії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://matsne.gov.ge/ru/document/view/1043717.

9. Податковий кодекс Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://etalonline.by/?type=text&regnum=Hk0200166#load_text_none_1_.

10. Податковий кодекс Республіки Казахстан [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://brendas.kz/nalogovyj-kodeks-7.html.

11. Податковий кодекс Республіки Таджикистан [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.andoz.tj/images/materiali_andoz_tj/GLAVNOE%20MENU/2_zakonodatelstvo/2_nalogoviy_kodeks_r_t/%D0%9D%D0%9A%D0%A0%D0%A2%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2016.pdf.

12. Податковий кодекс Республіки Узбекистан [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fmc.uz/legisl.php?id=k_nal_1.

13. Податковий кодекс Російської Федерації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://base.garant.ru/10900200/.

14. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

15. Податкові закони Латвійської Республіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.baltikon.lv/?object_id=193.

16. Про оподаткування операцій за договорами перестрахування [Електронний ресурс] : Лист Державної фіскальної служби України від 04.05.2016 р. № 15699/7/99-99-15-02-02-17. – Режим доступу :http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gna/7827-15699.html.

17. Шірінян Л. В. Оподаткування страхових компаній України / Л. В. Шірінян // Фінанси України. – 2010. – № 5. – С. 76–85.

18. Шкута І. В. Особливості оподаткування та складання звітності з податку на прибуток страховими компаніями / І. В. Шкута // Економiчний часопис-XXI. – 2012. – № 5-6. – С. 71–74.

19. Щодо оподаткування операцій перестрахування [Електронний ресурс] Лист Міністерства фінансів України від 12.04.2016 р. № 31-11130-09-10/10496. – Режим доступу :http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/7826-10496.html.

Завантажити