АУДИТОРСЬКЕ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ШАХРАЙСТВА

Автор:

Никонович Марина Олексіївна, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Барабаш Наталія Степанівна, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Міщенко Анна Олександрівна, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено окремі питання оцінювання аудиторських ризиків, пов’язаних з фактами шахрайства, які належать до зон підвищеного професійного ризику, визначено типи та фактори шахрайства, розглянуто основні етапи та процедури процесу оцінювання ризику шахрайства.

Ключові слова:

аудит, шахрайство, шахрайські дії, ризик шахрайства, типи шахрайства, фактори ризику шахрайства

Список використаних джерел:

  1. Бардаш С. В. Контроль діяльності суб’єктів господарювання: гіпотези та версії порушень : монографія / С. В. Бардаш. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 312 с.

  2. Бардаш С. В. Причини та зміст удосконалення парадигми внутрішнього контролю / С. В. Бардаш, С. С. Бардаш // European Cooperation. – 2015. – Vol. 5(5). – C. 35–46.

  3. Бардаш С. В. Результати аудиту фінансової звітності: підходи до економіко-правової оцінки / С. В. Бардаш // Менеджмент : збірник наукових праць / голов. ред. А. І. Кредісов. – 2008. – Вип. 10. – С. 19–29.

  4. Дмитренко І. М. Концепція розвитку аудиту корпоративних систем : монографія / І. М. Дмитренко. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 362 с.

  5. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація / Н. І. Дорош. – К. : Знання, КОО, 2001. – 402 с.

  6. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг : Частина 1 та 2 / переклад з англійської мови. – К. : Фенікс, 2013. – 1017 с.

  7. Петрик О. А. Аудит: методологія і організація : монографія / О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2003. – 260 с.

Завантажити