БІФУРКАЦІЇ І СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

Автор:

Олійченко Ігор Михайлович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Дітковська Марина Юріївна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Розглянуто теоретичні основи синергетичного підходу до управління соціально-економічними системами і біфуркації як випадкові зміни в системі, відповідно до яких система вибирає шлях подальшої еволюції. Вивчено теоретичні концепції і методологічні основи синергетичного підходу. Ідентифіковано відмінності між системним підходом і синергетикою. Були запропоновані основні принципи синергетичного підходу в управлінні соціально-економічними системами.

Ключові слова:

еволюція, нелінійне середовище, флуктуації, атрактори, відкриті системи, детермінований хаос, інформація, інформаційні системи, децентралізація, прийняття рішень

Завантажити