СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЦЬ У ПІДВИЩЕННІ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Автор:

Ільчук Валерій Петрович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Садчикова Ірина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтована необхідність розробки та реалізації стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку залізничного транспорту, що спрямована на інноваційне оновлення основних засобів залізниць з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку транспортних послуг. Відзначена значущість залізничного транспорту як провідної ланки транспортної системи, розвиток якої забезпечує статус України як великої транзитної держави. Доведена необхідність активізації інноваційного розвитку базових галузей економіки, зокрема залізничного транспорту, як умови подолання технологічного відставання України від розвинених країн світу. Визначено місце інноваційного розвитку залізниць у системі національних інноваційних пріоритетів та розглянуті умови підвищення інноваційності транспортного сектору економіки України. Визначена роль науково-технічного потенціалу в досягненні технологічного прориву в базових галузях вітчизняного виробництва, зокрема в транспортному секторі, як умови виходу України на шлях сталого економічного розвитку.

Ключові слова:

інноваційно-інвестиційний розвиток, сталий розвиток, залізниця, ринок транспортних послуг, конкурентоспроможність, науково-технічний потенціал, транспортний сектор України, стратегія

Список використаних джерел:

1. Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток / В. П. Ільчук ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Сича Є.М. – К. : Логос, 2004. – 381 с.

2. Михайловська О. В. Модель інвестиційної привабливості спеціальних економічних утворень / О. В. Михайловська // Економіст. – 2004. – № 8. – С. 60–63.

3. Сидоренко І. В. Фактори та резерви модернізації виробничої інфраструктури регіону / І. В. Сидоренко // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 5. – С. 17–20.

4. Сич Є. М. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту / Є. М. Сич, В. П. Ільчук. – К. : Логос, 2002. – 256 с.

5. Сич Є. М. Інноваційно-інвестиційні комплекси транспортної галузі: методологія формування та розвитку / Є. М. Сич, В. П. Ільчук. – К. : Логос, 2006. – 264 с.

6. Тимохін О М. Стимулювання інноваційного процесу на підприємствах / О. М. Тимохін, К. М. Бровко // Фінанси України. – 2002. – № 10. – С. 53–55.

7. Sydorenko I. Sources and schemes of modernization of industrial infrastructure in the region / I. Sydorenko // Wirtschaft und Management: Probleme der wissenschaf und praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – РР. 316–322.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)