МЕНЕДЖМЕНТ ЦІНОУТВОРЕННЯ В КОМУНІКАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

Автор:

Ястремська Наталя Миколаївна, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто питання ціноутворення в комунікаційній політиці підприємства-товаровиробника з огляду на кінцевого споживача і посередницькі організації, через яких проходить товар на шляху від виробника до споживачів. Особливу увагу приділено значенню ціни для комплексу ідентифікації торговельної марки товару. Визначено місце ціноутворення в комунікаційній політиці торговельної марки за допомогою алгоритму прийняття рішення про закупівлю товару потенційним споживачем. Проаналізовано методи ціноутворення, які розрізняються за складністю і достовірністю отриманих у результаті даних. Визначено роль ціноутворення для побудови і стимулювання збутової ланки. Запропоновано алгоритм встановлення ціни на торговельну марку товару.

Ключові слова:

ціноутворення, товаровиробник, посередницька ланка, канал розподілу, торговельна марка

Список використаних джерел:

1. Пазуха М. Д. Кон’юнктура світових товарних ринків : навч. посіб. / М. Д. Пазуха. – К. : ЦУЛ, 2008. – 272 с.

2. Слепов В. Л. Ценообразование : учеб. пособие / В. Л. Слепов. – М. : Литера, 2011. – 324 с.

3. Трацевский И. П. Ценообразование : учеб. пособие / И. П. Трацевский. – Минск : Новое знание, 2010. – 364 с.

4. Ушакова Н. Г. Міжнародне ціноутворення : навч. посіб. / Н. Г. Ушакова. – К. : Професіонал, 2004. – 218 с.

5. Шкварчук Л. О. Ціни і ціноутворення : навч. посіб. / Л. О. Шкварчук. – К. : Кондор, 2003. – 214 с.

6. Шуляк П. Н. Ценообразование : учеб. пособие / П. Н. Шуляк. – М. : ИВЦ «Маркетинг», 2008. – 318 с.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)