ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ РИЗИКІВ У БАНКУ

Автор:

Островська Наталія Степанівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведено теоретичні аспекти та необхідність формування контролінгу ризиків у комерційних банках України в період виходу з економічної кризи, а також визначено структурні елементи контролінгу, основні фактори, що стримують темпи впровадження контролінгу в практику функціонування вітчизняних банків, етапи формування комплексної системи оперативного контролінгу ризиків у банку, формалізовано склад релевантних та іррелевантних витрат в банку саме з позиції оперативного контролінгу, визначено основні переваги та недоліки методів встановлення ціни на фінансові інструменти, визначено перспективи впровадження контролінгу в практику функціонування вітчизняних банківських установ.

Ключові слова:

контролінг ризиків, банківська сфера, банківський менеджмент, інвестиційна політика, інформаційні технології, управління ризиками, ризик-менеджмент

Список використаних джерел:

1. Андронова А. К. Оперативный контроллинг : учеб. пособие / А. К. Андронова, Е. Д. Печатнова. – М. : Дело и сервис, 2006. – 160 с.

2. Цигилик І. І. Контролінг : навч. посіб. у схемах і таблицях / І. І. Цигилик. – К. : Центр навч. літ., 2008. – 76 с.

3. Яковлєв Ю. П. Контролінг на базі інформаційних технологій / Ю. П. Яковлєв. – К. : ЦНЛ, 2010. – 318 с.

4. Бородушко И. В. Стратегическое планирование и контроллинг / И. В. Бородушко, Э. К. Васильева. – СПб. : Питер, 2008. – 192 с.

5. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А. М. Карминский, Н. И. Оленев, А. Г. Примак, С. Г. Фалько. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 256 с.

6. Коробов Ю. Сущность банка и ее эволюция в современных условиях / Ю. Коробов // Банковские услуги. – 2005. – № 7-8. – С. 14–19.

7. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] : Постанова Правління Національного банку України від 23 червня 2003 року № 255 / Національний банк України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0583-03.

8. Бень Т. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств / Т. Бень, С. Довбня // Фінанси України. – 2009. – № 7. – С. 48–55.

9. Лаптєв С. Фінансове планування у банку / С. Лаптєв // Фінанси України. – 2006. – № 8. – С. 102–108.

10. Руднєв О. Бюджетування комерційних банків (філій) в Україні / О. Руднєв // Вісник Національного банку України. – 2007 – № 7. – С. 12–13.

11. Ивлев В. Что такое функционально-стоимостной анализ [Електронний ресурс] / В. Ивлев, К. Ивлев, Т. Попова // Інтернет-портал для управлінців. – Режим доступу : http://www.management.com.ua.

12. Електронна онлайн бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.books.br.com.ua.

13. Соціальна мережа HR-менеджерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kadry.ru.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)