ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ПОГЛЯДІВ НА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

Автор:

Омеляненко Маргарита Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Невіддільним елементом функціонування сучасної ринкової економіки у світовому господарстві є наявність державного боргу. У статті розглянуто та проаналізовано погляди на сутність державного боргу зарубіжних та вітчизняних учених-економістів, економічних шкіл та теорій. Також виявлено взаємозв’язок поглядів закордонних та українських економістів на природу державного боргу. Досліджено історичну еволюцію поглядів на значення державного боргу, виділено позитивні та негативні наслідки його впливу на економічний розвиток держави

Ключові слова:

public debt, schools and economic theories, economists, national economy, economic development

Список використаних джерел:

 1. Barro R. J. Are Government Bonds Net Wealth? [E-resource] / R. J. Barro. – Access mode : https://dash.harvard.edu/handle/1/3451399.

 2. Defoe D. An Essay upon Publick Credit [E-resource] / D. Defoe. – Access mode : https://books.google.com.ua/books?id=ycBeAAAAcAAJ&pg=PA3&lpg=PA3&dq=An+Essay+on+Public+Credit&source=bl&ots=GARfQSzlyM&sig=7uOiSmrKxd_qdPKml5cP67xxVs&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwih8LL2p6zPAhXHjSwKHTsaBDQQ6AEILzAD#v=onepage&q=An%20Essay%20on%20Public%20Credit&f=false.

 3. Holtfrerich Carl-Ludwig. Government Debt in Economic Thought of the Long 19th Century [E-resource] / Carl-Ludwig Holtfrerich. – Access mode : http://edocs.fu-berlin.de/docs/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDOCS_derivate_000000002511/discpaper4_2013.pdf.

 4. Hume D. Discourse VIII: Of Public Credit‖, in Political Discourses [E-resource] / D. Hume. – Access mode : https://books.google.com.ua/books?id=yvxbAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq= Of+Public+Credit+hume&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwiv6eyIq6zPAhVJEiwKHc5SAlAQ6AEIHDAA#v=onepage&q=Of%20Public%20Credit%20hume&f=false.

 5. Irons J. and Bivens J. Government debt and economic growth [E-resource] / J. Irons and J. Bivens. – Access mode : http://www.epi.org/publication/bp271/.

 6. Malthus T. Principles of Political Economy [E-resource] / T. R. Malthus. – Access mode : http://oll.libertyfund.org/titles/malthus-principles-of-political-economy.

 7. Marx K. State debt, capital and big industry [E-resource] / K. Marx. – Access mode : http://www.panarchy.org/marx/statedebt.html.

 8. Mill J. S. The Principles of Political Economy [E-resource] / J. S. Mill. – Access mode : http://eet.pixel-online.org/files/etranslation/original/Mill,%20Principles%20of%20Political%20Economy.pdf.

 9. Nicholas J. Theocarakis The history of the political economy of public debt [E-resource] / J. Theocarakis Nicholas. – Access mode :https://varoufakis.files.wordpress.com/2014/11/eshet_brazil_polecon_public_debt.pdf.

 10. Ricardo D. On the Principles of Political Economy and Taxation [E-resource] / D. Ricardo. – Access mode : http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/ricardo/Principles.pdf.

 11. Say J. Traité d’économie politique [E-resource] / J. Say. – Access mode : http://www.institutcoppet.org/2011/12/09/jean-baptiste-say-traite-deconomie-politique-1803.

 12. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations [E-resource] /A. Smith. – Access mode : http://www.econlib.org/library/Smith/smWN22.html.

 13. Tempelman J. H. James M. Buchanan on Public-debt finance [E-resource] / J. H. Tempelman. – Access mode : https://www.independent.org/pdf/tir/tir_11_03_06_templeman.pdf.

 14. Winston G. Debt, deficits, and modern monetary theory [E-resource] / G. Winston. – Access mode : http://hir.harvard.edu/archives/2853.

 15. Базилевич В. Д. Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик. – К. : Знання, 2007. – 703 с.

 16. Бондарук Т. Г. Зовнішній державний борг України та механізм його обслуговування / Т. Г. Бондарук // Фінанси України. – 1999. – № 5. – С. 40–45.

 17. Ватаманюк З. І. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка : навч. посіб. / З. І. Ватаманюк, С. М. Панчишин, С. К. Ревенчук. – К. : Альтернативи, 2005. – 608 с.

 18. Вахненко Т. П. Державний борг України та його економічні наслідки : монографія / Т. П. Вахненко. – К. : Альтерпрес, 2000. – 152 с.

 19. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. – М. : Гелиос АРВ, 1999. – 352 с.

 20. Козюк В. В. Державний борг в умовах ринкової трансформації економіки України : монографія / В. В. Козюк. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 238 с.

 21. Кудряшов В. П. Курс фінансів: навч. посіб. / В. П. Кудряшов – К. : Знання, 2008. – 431 с.

 22. Макконнелл К. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К. Макконнелл, С. Брю. – М. : Инфра, 2003. – 502 с.

 23. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора / Дж. Ю. Стиглиц – М. : ИНФРА-М, 1997. – 720 с.

 24. Федосов В. М. Государственные финансы / В. М. Федосов, С. Я. Огородник, В. М. Сутормина. – К. : Лыбидь, 1991. – 342 с.

Завантажити