АНАЛІЗ СТАНУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Автор:

Островська Наталія Степанівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

Швець Олександр Юрійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено дослідження теорії і практики категорії «грошово-кредитний ринок». Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності грошово-кредитного ринку. Проведено оцінювання та аналіз динаміки основних макроекономічних показників та складових грошово-кредитного ринку, що набуває гострої актуальності у кризовий період. Проаналізовано основні проблеми розвитку грошово-кредитного ринку та представлено способи вирішення.

Ключові слова:

грошово-кредитний ринок, грошово-кредитна політика, Національний банк України, інфляція, макроекономічні показники

Список використаних джерел:

1. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки: навчальний посібник / Г. О. Пухтаєвич. – К. : КНЕУ, 2005. – 254 с.

2. Коновалова С. О. Специфіка кредитно-грошової політики в умовах світової фінансової кризи / С. О. Коновалова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 8. – С. 46–56.

3. Жигаев А. Ю. Некоторые актуальные вопросы взаимосвязи финансовой стабильности и денежно-кредитной политики (на примере Федеральной резервной системы США) / А. Ю. Жигаев // Деньги и кредит. – 2012. – № 2. – С. 21–32.

4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

5. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)