РОЗВИТОК АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор:

Панченко Олена Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Шоломій Анна Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розкрито необхідність розвитку агрострахування з державним субсидуванням страхових премій для зменшення навантаження на вітчизняних суб’єктів сільськогосподарського бізнесу, досліджено загальний рівень розвитку страхування сільськогосподарських ризиків на сучасному етапі та визначено основні причини небажання сільгосппідприємств укладати страхові договори по убезпеченню своїх посівних площ та майбутнього врожаю від можливих ризиків. Крім цього, проаналізовано досвід зарубіжних країн на основі трьох основних систем агрострахування, які використовуються у світовій практиці та виокремлено найбільш доцільний варіант для впровадження на українському страховому ринку, а також визначені завдання, які необхідно виконати для подолання тривалого застою в агростраховій сфері.

Ключові слова:

агрострахування, державне субсидування, агростраховіризики, Агростраховий пул, актуарії

Список використаних джерел:

1. Добіжа Н. В. Сучасний стан та проблеми агрострахування в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Добіжа // Ефективна економіка. – 2013. – № 8. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2256.

2. Офіційний сайт IFC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ifc.org/ukraine/ag-ins.

3. Офіційний сайт Аграрного страхового пулу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uaip.com.ua/2016/rinok-agrostrakhuvannya-ukra%D1%97ni-v-2016-and.

4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.com.ua.

5. Панченко О. І. Державна підтримка страхування ризиків сільськогосподарських підприємств як основа забезпечення їх стабільного розвитку / О. І. Панченко, Г. А. Рогова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» : збірник. – 2012. – № 1 (56). – С. 260–266.

6. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою [Електронний ресурс] : Закон України від 9 лютого 2012 року № 4391-VI. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4391-17.

7. Рубцова Н. М. Сучасний стан та перспективи розвитку діючої системи агрострахування в Україні / Н. М. Рубцова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 4. – С. 237–240.

8. Федеральна програма страхування врожаю США [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rma.usda.gov/regs/authorizing/FCI%20Act%20Compilation%202014.pdf.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)